Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Skolioza u dzieci – informacje

Problemem Twojego dziecka jest skolioza – jedna z najpopularniejszych wad postawy? Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób rozpoznać to schorzenie, zamierzasz poznać najnowocześniejsze metody leczenia, np. ćwiczenia rehabilitacyjne, znajdujesz się we właściwym miejscu. Nasza poradnia rehabilitacyjna poniżej prezentuje wiele przydatnych artykułów, które wzbogacą Twoją wiedzę o najnowsze doniesienia związane z leczeniem skoliozy.

Dobra praktyka w rehabilitacji skoliozy

Dobra praktyka w rehabilitacji skoliozy

2018-01-19
Jaką metodą jest metoda FITS w rehabilitacji skoliozy? Jakie elementy terapeutyczne zawiera w sobie ta metoda? Czym jest terapia manualna (wg. szkoły niemieckiej)? Co to jest koncepcja PNF?
Najnowocześniejsze metody leczenia i rehabilitacji skolioz

Najnowocześniejsze metody leczenia i rehabilitacji skolioz

2018-01-19

W ostatnim 20-leciu spojrzenie na profilaktykę i leczenie  skolioz uległo diametralnej zmianie. Obecnie wiemy, że wczesne wykrycie tej choroby oraz kompleksowa profilaktyka i rehabilitacja jest skuteczne na tyle, aby uchronić przed operacją bardzo dużą grupę dzieci.

Jak leczymy skoliozę?

Jak leczymy skoliozę?

2018-01-19

Ze względu, iż skoliozy charakteryzują się dużą różnorodnością dotyczącą stopnia zmian, ich tempa narastania, wieku pacjenta i prowokowanych objawów, metoda leczenia dobierana jest indywidualnie. Taką też opieką, dobraną kompleksowo i indywudualnie, otaczamy pacjentów.  

Podział skolioz

Podział skolioz

2018-01-19

Istnieje wiele metod pomiaru i klasyfikacji skolioz. Z artykułu dowiesz się więcej! 

Jak diagnozujemy skoliozę?

Jak diagnozujemy skoliozę?

2018-01-19

Wczesne wykrycie skoliozy zdecydowanie zwiększa szanse na skuteczną terapię, dlatego ważną rolę spełnia szczegółowe i dokładne badanie.

Co powinno zwrócić uwagę rodzica, jeśli podejrzewa skoliozę u dziecka?

Co powinno zwrócić uwagę rodzica, jeśli podejrzewa skoliozę u dziecka?

2018-01-19

Czy wiesz, że wygięcie kręgosłupa do boku, które jest najbardziej widoczne przy pochyleniu do przodu lub nierówne ustawienie barków i łopatek to mogą być objawy skoliozy? 

Skolioza – co to za schorzenie kręgosłupa?

Skolioza – co to za schorzenie kręgosłupa?

2018-01-18

Termin skolioza, potocznie nazywana bocznym skrzywieniem kręgosłupa, jest w istocie deformacją wielopłaszczyznową, a zatem obserwujemy zniekształcenia zarówno w osi kręgosłupa, jak i jego elementów składowych (głównie kręgów) w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej i poprzecznej. 

Wady postawy – jakie wyróżniamy?

Wady postawy – jakie wyróżniamy?

2018-01-18

Postawa ciała to nawykowo przyjmowana spionizowana pozycja. Na jej powstawanie mają wpływ zarówno budowa morfologiczna danej osoby, a więc siła mięśni, kości i stawów, jak i warunki, w jakich ona żyje, pracuje i odpoczywa.

Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.