Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Jak leczymy skoliozę?

Ze względu, iż skoliozy charakteryzują się dużą różnorodnością dotyczącą stopnia zmian, ich tempa narastania, wieku pacjenta i prowokowanych objawów, metoda leczenia dobierana jest indywidualnie.

Kwalifikacja do odpowiedniej metody leczenia zależy od wielkości kąta Cobba:


Skrzywienie kręgosłupa, którego wartość nie przekracza 10° wg skali Cobba nazywa się postawą skoliotyczną i nie mówimy wtedy o skoliozie. W tym przypadku zaleca się obserwację pacjenta, zwłaszcza jeśli jest to osoba młoda i może wystąpić duże ryzyko narastania zmian, często w krótkim czasie. W ramach badania wykonuje się testy kliniczne, a w uzasadnionych przypadkach powtórzenie zdjęcia RTG (wykonywane co ok.6 miesięcy). W przypadku widocznej progresji pacjent kwalifikowany jest do odpowiedniego leczenia.

Skoliozy I stopnia leczone są w oparciu o specjalistyczne ćwiczenia, dobierane indywidualnie do każdego pacjenta. Dobór ćwiczeń zależny jest od metody jaką wykorzystuje się do terapii.

Skoliozy o większym stopniu skrzywienia ( 30°-50° wg skali Cobba), wymagają poza odpowiednim doborem ćwiczeń zaopatrzenia gorsetowego, którego głównym zadaniem jest utrzymanie pozycji skorygowanej, zapewniając kręgosłupowi oraz tkankom miękkim prawidłowe warunki do rozwijania się. Współczesne gorsety projektowane są w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu ograniczały normalne funkcjonowanie. Zakończenie leczenia następuje po osiągnięciu dojrzałości kostnej lub w przypadku, gdy mimo stosowania gorsetu następuje progres skrzywienia. Taka sytuacja jest często wskazaniem do podjęcia leczenia operacyjnego.

W Polsce dzieci ze skoliozą do ok.30° leczone są za pomocą ćwiczeń, powyżej 30° włącza się leczenie gorsetowe. Zabiegi operacyjne wykonuje się w zależności od ośrodka – w jednym od 40°, w innych powyżej 50° wg skali Cobba.

Kwalifikacja pacjentów do leczenia operacyjnego zależy od wielu czynników, a  duży kąt skrzywienia jest tylko jednym z nich. Bezwzględnym wskazaniem do operacji są zaburzenia ze strony układu krążeniowo-oddechowego, zaniki mięśniowe, silne dolegliwości bólowe. Zabiegi operacyjne wykonuje się również ze względów estetycznych.

Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.