Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Jak leczymy skoliozę?

Ze względu, iż skoliozy charakteryzują się dużą różnorodnością dotyczącą stopnia zmian, ich tempa narastania, wieku pacjenta i prowokowanych objawów, metoda leczenia dobierana jest indywidualnie.

Kwalifikacja do odpowiedniej metody leczenia zależy od wielkości kąta Cobba:


Skrzywienie kręgosłupa, którego wartość nie przekracza 10° wg skali Cobba nazywa się postawą skoliotycznąi nie mówimy wtedy o skoliozie. W tym przypadku zaleca się obserwację pacjenta, zwłaszcza jeśli jest to osoba młoda i może wystąpić duże ryzyko narastania zmian, często w krótkim czasie. W ramach badania wykonuje się testy kliniczne, a w uzasadnionych przypadkach powtórzenie zdjęcia RTG (wykonywane co ok.6 miesięcy). W przypadku widocznej progresji pacjent kwalifikowany jest do odpowiedniego leczenia.

Skoliozy I stopnia leczone są w oparciu o specjalistyczne ćwiczenia, dobierane indywidualnie do każdego pacjenta. Dobór ćwiczeń zależny jest od metody jaką wykorzystuje się do terapii.

Skoliozy o większym stopniu skrzywienia ( 30°-50° wg skali Cobba), wymagają poza odpowiednim doborem ćwiczeń zaopatrzenia gorsetowego, którego głównym zadaniem jest utrzymanie pozycji skorygowanej, zapewniając kręgosłupowi oraz tkankom miękkim prawidłowe warunki do rozwijania się. Współczesne gorsety projektowane są w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu ograniczały normalne funkcjonowanie. Zakończenie leczenia następuje po osiągnięciu dojrzałości kostnej lub w przypadku, gdy mimo stosowania gorsetu następuje progres skrzywienia. Taka sytuacja jest często wskazaniem do podjęcia leczenia operacyjnego.

W Polsce dzieci ze skoliozą do ok.30° leczone są za pomocą ćwiczeń, powyżej 30° włącza się leczenie gorsetowe. Zabiegi operacyjne wykonuje się w zależności od ośrodka – w jednym od 40°, w innych powyżej 50° wg skali Cobba.

Kwalifikacja pacjentów do leczenia operacyjnego zależy od wielu czynników, a  duży kąt skrzywienia jest tylko jednym z nich. Bezwzględnym wskazaniem do operacji są zaburzenia ze strony układu krążeniowo-oddechowego, zaniki mięśniowe, silne dolegliwości bólowe. Zabiegi operacyjne wykonuje się również ze względów estetycznych.

Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Dyrektor Kliniki Bogdan Bartkiewicz przyjmuje Interesantów w każdy czwartek w godz. 14:00 -16:00

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

  • Deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia

    Zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu produktów i usług własnych

    Deklaracja zgody na kontakt marketingowy poprzez wiadomości elektroniczne