Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Działalność szkoleniowa i naukowa

Szkolenie 
Temat: Kinesiology Taping - plastrowanie dynamiczne w pediatrii


Termin: 30 listopada 2018r. Ożarów Mazowiecki
Godz. 9.30-19.00
10 godz. dydaktycznych

Koszt szkolenia: 750 zł od osoby

Prowadzący:
Dr Ireneusz Hałas, specjalista fizjoterapii, Międzynarodowy K-Active Taping Instruktor
Dr Małgorzata Fuchs, specjalista fizjoterapii, Instruktor metody Vojty i terapeuta NDT Bobath

Informacja dla uczestników szkolenia: na kurs prosimy zabrać strój na zmianę oraz ostre nożyczki do cięcia plastrów.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma skrypt szkoleniowy, plaster K-Active Tape 1 szt oraz plastry sztywne do użytku w trakcie kursu, certyfikat ukończenia szkolenia.

PROGRAM
9.30 – 9.40 - Rozpoczęcie, przedstawienie programu szkolenia
9.40 – 10.45 – Wykład – zasady stosowania Kinesiology tapingu w pediatrii, zastosowania kliniczne, omówienie kliniczne pacjentów
10.45-11.00 – Przerwa kawowa
11.00 – 11.45 - Zajęcia praktyczne – pacjent z dysfunkcją porażenia splotu barkowego lub z porażeniem połowiczym - analiza strukturalna i funkcjonalna – zastosowanie aplikacji klinicznych, krótkie omówienie
11.45 -12.15 – Ćwiczenia praktyczne zastosowanych aplikacji przez uczestników warsztatu – techniki funkcjonalne, mięśniowe, korekcyjne spiralne
12.15 – 13.00 - Zajęcia praktyczne – pacjent z obniżonym napięciem mięśniowym - analiza strukturalna i funkcjonalna – zastosowanie aplikacji klinicznych, krótkie omówienie.
13.00 – 13.30 – Ćwiczenia praktyczne zastosowanych aplikacji przez uczestników warsztatu – techniki funkcjonalne, mięśniowe, powięziowe
13.30 – 14.00 – Przerwa obiadowa
14.00-14.45 - Zajęcia praktyczne – pacjent ze wzmożonym napięciem mięśniowym - analiza strukturalna i funkcjonalna – zastosowanie aplikacji klinicznych, krótkie omówienie
14.45 – 15.15 – Ćwiczenia praktyczne zastosowanych aplikacji przez uczestników warsztatu – techniki funkcjonalne, mięśniowe, powięziowe
15.15 - 16.00 - Zajęcia praktyczne – pacjent z wadą postawy – analiza strukturalna i funkcjonalna – zastosowanie aplikacji klinicznych, krótkie omówienie
16.00 – 16.30 - Ćwiczenia praktyczne zastosowanych aplikacji przez uczestników warsztatu – techniki funkcjonalne, mięśniowe, powięziowe
16.30 - 16.45 - Przerwa kawowa
16.45 – 17.30 - Ćwiczenia praktyczne zastosowanych aplikacji przez uczestników warsztatu – techniki funkcjonalne, mięśniowe, powięziowe
17.30-19.00 – Omówienie przypadków klinicznych pacjentów oraz zastosowanych aplikacji. Dyskusja. Ćwiczenia praktyczne zastosowanych aplikacji przez uczestników warsztatu – techniki funkcjonalne, mięśniowe, powięziowe
19.00 – Zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
1. Ukończenie kursu podstawowego kinesiotapingu/kinesiology tapingu.
2. Wysłanie zgłoszenia drogą mailową zawierającego informacje:
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Tytuł/Wykształcenie
Data i nazwa szkolenia
Adres
E-mail
Numer telefonu

Opcjonalnie dane do faktury:
Nazwa firmy/ Imię i nazwisko
Adres
NIP

Oraz załączenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zgłoszenia proszę wysyłać na maila: [email protected]

3. Wpłata zaliczki: 350zł do 5 dni od akceptacji zgłoszenia
4. Wpłata ostatniej raty: 400zł do 19.11.2018

 

14-16.09.2018 KURS !!! Zintegrowane techniki strukturalne i funkcjonalne w terapii skolioz

Zapraszamy fizjoterapeutów oraz masażystów na intensywny, trzydniowy kurs, którego uczestnicy poznają teorie powstawania skolioz oraz nauczą się planować i prowadzić terapię. Koncepcja zakłada połączenie strukturalnego przygotowania ciała pacjenta oraz indywidualne dobranie ćwiczeń wykorzystujących trójpłaszczyznowe wzorce ruchu oraz ćwiczenia oddechowe.

Kurs ma na celu przygotować uczestników teoretycznie jak i praktycznie do pracy z dziećmi i młodzieżą dotkniętymi problemem skoliozy. Koncepcja zakłada poddanie pacjenta rzetelnej diagnostyce, a następnie terapii, która zawiera zarówno strukturalne przygotowanie tkanek jak i naukę indywidualnie dobranych ćwiczeń.

Techniki strukturalne bazują na pracy osteopatycznej, natomiast ćwiczenia uwzględniają trójwymiarowość ruchu, stadia kontroli motorycznej oraz zasady nauczania motorycznego.Program:
Szkolenie praktyczno-teoretyczne, składające się z trzech dni szkoleniowych (24 godziny dydaktyczne).
Dzień pierwszy: piątek 13.00 – 19.00
Dzień drugi: sobota 9.00 – 18.00
Dzień trzeci: niedziela 9:00 – 16.00
W trakcie trwania kursu każdego dnia przewidziane są 2 przerwy kawowe i jedna obiadowa.


Uczestnicy:
Kurs przeznaczony dla masażystów, fizjoterapeutów, lekarzy lub studentów minimum drugiego roku studiów I stopnia. Wymagana podstawowa wiedza z dziedziny anatomii i fizjologii.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
1. Wysłanie zgłoszenia drogą mailową zawierającego informacje:


Opcjonalnie dane do faktury:

Oraz załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zgłoszenia proszę wysyłać na maila: [email protected]

2. Wpłata zaliczki: 500zł do 5 dni od potwierdzenia zgłoszenia, które zostanie przesłane drogą mailową
3. Wpłata ostatniej raty: 690zł do 31.08.2018

Po kursie każdy uczestnik otrzyma certyfikat zaświadczający o odbytym szkoleniu.

INSTRUKTOR: Jakub Durczak
TERMIN: 14-16.09.2018r.
MIASTO: Ożarów Mazowiecki
MIEJSCE: Nasza klinika Sp. z.o.o. - ul. Dmowskiego 30, 05-850 Ożarów Mazowiecki
CENA: 1190 zł 

Wszelkie pytania prosimy kierować na: 
numer telefonu - 792850219
e-mail - [email protected]

 

Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do piątku 7:00-11:00

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.