Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dobra praktyka w rehabilitacji skoliozy

Wątpliwości dotyczące powyższych tematów rozwieje fizjoterapeuta dziecięcy, mgr Justyna Iwanek

Jaką metodą jest metoda FITS w rehabilitacji skoliozy? Jakie elementy terapeutyczne zawiera w sobie ta metoda?

Terapia skolioz metodą FITS obejmuje przede wszystkim szczegółowe badanie postawy pacjenta, testy kliniczne oraz ocenę zdjęć rentgenowskich. W drugim etapie następuje przygotowanie struktur mięśniowo - powięziowych u dziecka ograniczających ruch korekcyjny poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni. Są to m.in. terapia manualna, poizometryczna relaksacja mięśni, techniki powięziowe, terapia PNF. W kolejnym etapie następuje opracowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy pacjenta, dążenie do ich stabilizacji oraz wykorzystania w pozycjach funkcjonalnych.

Czym jest terapia manualna (wg. szkoły niemieckiej)? 

Terapia manualna (szkoła niemiecka) to diagnozowanie i leczenie zaburzeń strukturalnych narządu ruchu (stawów, mięśni, nerwów). Fizjoterapeuta stosując tę metodę, dzięki rozbudowanemu schematowi badania różnicującego, jest w stanie za pomocą szczegółowego wywiadu i badania, odnaleźć zaburzone struktury, ocenić stopień ich uszkodzenia oraz przeanalizować mechanizmy pojawienia się dolegliwości. To pozwala postawić hipotezę zaburzenia strukturalnego u pacjenta.

Co jest najistotniejsze w przypadku odwracalnych zaburzeń narządu ruchu, system szkolenia terapii manualnej wiąże się przede wszystkim z obszernym wywiadem z pacjentem i wnikliwym badaniem. Przyczyna dolegliwości często wiąże się z dysproporcją pomiędzy możliwościami tkanki do przyjmowania obciążenia, a jej rzeczywistym obciążaniem. 

Leczenie skolioz zatem polega na zniesieniu tej dysproporcji i przywracaniu fizjologicznej "symbiozy" pomiędzy stawami, mięśniami i strukturami nerwowymi. Stosowane są w tym przypadku techniki takie, jak: mobilizacja stawów, neuromobilizacje struktur nerwowych, leczenie tkanek miękkich (tj. mięśni, więzadeł, ścięgien), a także medyczny trening funkcjonalny z użyciem urządzeń treningowych dostosowanych do problemów pacjentów.

Co to jest koncepcja PNF? 

PNF jest koncepcją, która posiada własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Jej podstawowym celem jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje.Siła mięśni czy zakres ruchu, czyli to co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę, bez traumatyzujących psychicznie i fizycznie doznań.

W PNF pracjent powinien być partnerem fizjoterapeuty, określającym zakres i granice działania. Ustala on cele terapii. Terapeuta ma w tym wypadku rolę doradczą. Dzięki takiemu podejściu chory nawet z dużą dysfunkcją zachowuje dobrą motywację i jest pozytywnie nastawiony do współpracy z terapeutą.

Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Dyrektor Kliniki Bogdan Bartkiewicz przyjmuje Interesantów w każdy czwartek w godz. 14:00 -16:00

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

  • Deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia

    Zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu produktów i usług własnych

    Deklaracja zgody na kontakt marketingowy poprzez wiadomości elektroniczne