Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Turnusy rehabilitacyjne, konsultacje u specjalistów – aktualności

Interesują Cię turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i dorosłych? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat konsultacji rehabilitacyjnych, ortopedycznych czy neurologicznych? A może interesują Cię informacje dotyczące wydarzeń organizowanych przez Naszą Klinikę? Znajdujesz się we właściwym miejscu – poniżej znajdziesz wiadomości przydatne z punktu widzenia pacjentów. Zaglądaj tutaj regularnie i bądź na bieżąco.

Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno - Pedagogiczej

Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno - Pedagogiczej

2020-03-23

Szanowni Pańskwo, w związku z obecną sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV2 oraz w trosce o zdrowie Państwa, Państwa dzieci oraz naszych pracowników, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nasza Klinika pracuje w ograniczonym zakresie. Nie chcemy jednak pozostawić Państwa oraz dzieci bez opieki naszych terapeutów, więc od dnia dzisiejszego, tj. od 23.03.2020, będiemy Państwu przesyłać drogą mailową materiały oraz propozycje samodzielnej pracy z dziećmi w domu. Nasi terapeuci będa również pełnić dyżury telefoniczne, podczas których będą dostępni dla Państwa, będą odpowiadać na wszelkie pytania, wątpliwości oraz służyć wsparciem oraz pomocą. O terminach dyżurów poinformujemy Państwa mailowo. 

Życzymy wszystkim dużo zdrowia.

Zaspół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nasza Klinika

UWAGA !!!

UWAGA !!!

2020-03-23

Drodzy pacjenci doskonale rozumiemy, jak ważne jest dbanie o nasze zdrowie zwłaszcza teraz, w obliczu zagrożenia zarażeniem korona wirusem. Nasi pacjenci dzwonią i proszą o pomoc, a odgórne wytyczne określają, że podmioty medyczne  mają być zamknięte do końca marca możliwe, że nawet dłużej. W związku z zaistniałą sytuacją nie chcemy zostawić naszych pacjentów bez opieki. Obecnie pracujemy nad projektami online i będziemy publikować materiały odnośnie dbania o zdrowie.

Ogłoszenie o poszukiwaniu partnera

Ogłoszenie o poszukiwaniu partnera

2019-11-04
W związku z planowaną realizacją projektu ukierunkowanego na zwiększenie dostępności usług zdrowotnych (moduł dotyczący chorób kręgosłupa), współfinansowanego w ramach Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych - RPMA.09.02.02-IP.01-14-088/19, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty w zakresie wspólnej realizacji projektu w formule partnerskiej.
Badania mammograficzne ACD

Badania mammograficzne ACD

2019-09-24

Zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50 - 69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w Naszej Klinice w dniu 3 października 2019 roku.

 

PUNKT POBRAŃ

PUNKT POBRAŃ

2019-07-29

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dnia 30.07.2019 roku punkt pobrań będzie nieczynny.

za utrudnienia przepraszamy.

Badania mammograficzne

Badania mammograficzne

2019-05-16

Zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50 - 69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w Naszej Klinice w dniu 27 maja 2019 roku.

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ DZIECKA

2019-05-15

Zapraszamy wszystkich naszych małych pacjentów na Bal z Okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się 1.06.2019 roku, w godzinach 11.00 - 14.00 w Naszej Klinice.

SZKOŁA RODZENIA !

SZKOŁA RODZENIA !

2019-05-10

Zapraszamy przyszłych rodziców na cykl spotkań w Naszej Szkole Rodzenia prowadzonych przez wykwalifikowaną położną, które mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu przygotowania do porodu, pielęgnacji noworodka oraz karmienia peirsią. Dodatkowo oferujemy spotkanie z fizjoterapeutą, który przedstawi jak zadbać o siebie w ciąży i po porodzie.

Zabiegi operacyjne zespołu cieśni nadgarstka

Zabiegi operacyjne zespołu cieśni nadgarstka

2019-01-29

W Naszej Klinice prowadzimy zabiegi operacyjne zespołu cieśni nadgarstka. Zabiegi przeprowadza lekarz specjalista ortopedii Łukasz Dubielecki.

 

30.11.2018 Szkolenie - Kinesiology Taping - plastrowanie dynamiczne w pediatrii

30.11.2018 Szkolenie - Kinesiology Taping - plastrowanie dynamiczne w pediatrii

2018-09-24
Zapraszamy na szkolenie Kinesiology Taping - plastrowanie dynamiczne w pediatrii, które odbędzie się w Naszej Klinice 30 listopada 2018 roku. Szkoenie poprowadzą Dr Ireneusz Hałas, specjalista fizjoterapii, Międzynarodowy K-Active Taping Instruktor Dr Małgorzata Fuchs, specjalista fizjoterapii, Instruktor metody Vojty i terapeuta NDT Bobath.
Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do piątku 7:00-11:00

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.