Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

UWAGA !!!

Drodzy pacjenci doskonale rozumiemy, jak ważne jest dbanie o nasze zdrowie zwłaszcza teraz, w obliczu zagrożenia zarażeniem korona wirusem. Nasi pacjenci dzwonią i proszą o pomoc, a odgórne wytyczne określają, że podmioty medyczne  mają być zamknięte do końca marca możliwe, że nawet dłużej. W związku z zaistniałą sytuacją nie chcemy zostawić naszych pacjentów bez opieki. Obecnie pracujemy nad projektami online i będziemy publikować materiały odnośnie dbania o zdrowie. Rzadko mamy aż tyle wolnego czasu, więc teraz warto go aktywnie wykorzystać, by wspierać swoją odporność. Dlatego nie zwlekajmy i wykorzystajmy ten okres odosobnienia, aby zawalczyć o jak najlepsze przygotowanie się do infekcji. Koronawirus SARS-COV2 wywołuje ostrą chorobę zakaźną pod nazwą COVID-19.  W każdym przypadku choroby układu oddechowego wdrażana jest odpowiednia rehabilitacja. Chińskie doświadczenia pokazują, że wdrożenie ćwiczeń oddechowych może pomóc w utrzymaniu zdrowych płuc, przyśpieszyć powrót do zdrowia oraz przyczynić się do ułatwienia pracy służb medycznych zaangażowanych w walkę z wirusem.  Zalecenia dotyczą również wprowadzenia ćwiczeń relaksacyjnych, aby przeciwdziałać zespołowi stresu pourazowego co skutkuje szybkim i płytkim oddechem, a więc gorszą pracą całego układu oddechowego. Wdraża się także edukację pacjentów na temat choroby oraz zalecenia żywieniowe. Co do diety, jeszcze czekamy na wytyczne, ale wydaje się,  że dieta dla astmatyków jest strzałem w dziesiątkę.

Początek choroby zwykle zaczyna się jak przeziębienie z gorączką lub bez, bądź grypą z bólami mięśniowo - stawowymi, ogólnym rozbiciem, kaszlem  i wysoką temperaturą.  Jeżeli dojdą do tego duszności, ale takie z którymi jesteśmy w stanie sobie poradzić to staramy się przechorować ten okres w domu. Usiłujemy nie dopuścić do ARDS, czyli ostrej niewydolności oddechowej, a więc duszność wzrasta,  oddech staje się płytki i szybki brakuje nam powietrza to jest właśnie ten moment kiedy powinniśmy znaleźć się w szpitalu. Gdy już do tego dojdzie staramy się nie panikować ponieważ panika aktywizuje ośrodki hiperwentylacji, oddech staje się płytki, krótki. Oddychaj powoli i głęboko, aktywizuj górne i  dolne żebra. Przyjmij odpowiednią pozycje oprzyj ręce o blat stołu, aby zaktywizować pomocnicze mięsnie oddechowe, gdy nie ma mrozu i smogu otwórz okno rozepnij zbyt ciasną koszulę i nie panikuj.  Jest to ostry okres choroby, w którym nie zaleca się ćwiczeń w ogóle jedynie ćwiczenia oddechowe lub zmniejszające stres o ile pacjent współpracuje.  Służby sanitarne alarmujemy wg. schematu poniżej:

Zatem kiedy ćwiczymy, ćwiczenia wzmacniające mięśnie wraz z oddechowymi i relaksacyjnymi   Kiedy jesteśmy zdrowi oraz wtedy kiedy już nie mamy fazy ostrej choroby, a faza podostra przechodzi z niestabilnej w stabilną:

Ćwiczenia mają być krótkie ale częste. Średnio 15 min od 2 - 4 x dziennie.

Zmęczenie jakie staramy się uzyskać w trakcie ćwiczeń ma nie przekroczyć liczby 3 w zmodyfikowanej skali Borga, gdzie:

Kiedy jesteśmy zdrowi?:

Dlatego nie zwlekaj i ćwicz razem z nami.....

Źródła:

sofizjo.pl Koronawirus rehabilitacja

fizjopozytywni.pl jak rehabilitować pacjenta z koronawirusem. Rozmowa z Olą Cieloszczyk

http://www.naszaklinika.com.pl/cms/strony-tekstowe

 

Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.