Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

W poradni zajmujemy się szeroko rozumianym wspieraniem rozwoju dzieci od okresu niemowlęcego, poprzez wiek przedszkolny, szkolny, aż do dorosłości.
Zapewniamy pomoc doświadczonego zespołu specjalistów: psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów, logopedów i terapeutów pedagogicznych. Są to ludzie z pasją, doświadczeniem, rozwijający swój warsztat poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach doskonalących, a przede wszystkim zaangażowani w pomoc człowiekowi.

W  pracy z podopiecznymi wykorzystujemy najbardziej wiarygodne narzędzia diagnostyczne („Baterie metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5/6; 7/9; 10/12; 13/15; 16+”; skala Stanford-Binet, itp.) i terapeutyczne, stosujemy sprawdzone metody terapii pedagogicznej i psychologicznej.

Poradnia zajmuje piętro w budynku Kliniki Rehabilitacyjnej „Nasza Klinika” z którą ściśle współpracuje.

Oferowane terapie:

 1. Rehabilitacja Metodą NDT – Bobath
 2. Rehabilitacja Metodą PNF
 3. Rehabilitacja Metodą Vojty
 4. Terapia SI – integracja sensoryczna
 5. Terapia logopedyczna
 6. Wczesna interwencja terapeutyczna
 7. Terapia pedagogiczna
 8. Terapia psychologiczna
 9. Terapia ręki
 10. Metoda Dobrego Startu
 11. Trening Umiejętności Słuchowych
 12. Trening Umiejętności Społecznych
 13. Psychoterapia poznawczo – behawioralna
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia depresyjne
 • zachowania agresywne
 • zaburzenia emocjonalne
 • rozwód rodziców

Badania, testy, diagnozy:

 1. Diagnoza gotowości szkolnej
 2. Diagnoza gotowości matematycznej i ryzyka dyskalkulii
 3. Diagnoza ryzyka dysleksji
 4. Diagnoza rozwoju psychomotorycznego
 5. Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych
 6. Diagnoza zaburzeń umiejętności szkolnych
  • Test Dekodowania
  • Testy głośnego i cichego czytania
  • Test uczenia się słuchowego
  • Profil Sprawności Grafomotorycznych
  • Profil Sensoryczny Dziecka
 7. Badanie ilorazu inteligencji
 8.  Badanie zaburzeń lękowych
 9.  Diagnoza Funkcji Poznawczych
 10. Diagnoza Lateralizacji

 

Terapia psychologiczna:

 • problemy emocjonalne
 • terapia z dziećmi z Zespołem Aspergera
 • terapia behawioralna z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm)
 • zachowania agresywne
 • deficyty rozwojowe

 

Terapia pedagogiczna:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dziecka dyslektycznego( sprawność grafomotoryczna, koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa, percepcja słuchowa i wzrokowa, doskonalenie umiejętności czytania, itp.)
 • rozwijanie myślenia i umiejętności matematycznych
 • dynamizowanie procesów poznawczych
 • praca z dysfunkcjami parcjalnymi i fragmentarycznymi zaburzeniami rozwoju

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z:

Regulamin zajęć WWR - wczesnego Wspomagania Rozwoju

 

Nasi specjaliści
Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.