Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

W poradni zajmujemy się szeroko rozumianym wspieraniem rozwoju dzieci od okresu niemowlęcego, poprzez wiek przedszkolny, szkolny, aż do dorosłości.
Zapewniamy pomoc doświadczonego zespołu specjalistów: psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów, logopedów i terapeutów pedagogicznych. Są to ludzie z pasją, doświadczeniem, rozwijający swój warsztat poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach doskonalących, a przede wszystkim zaangażowani w pomoc człowiekowi.

W  pracy z podopiecznymi wykorzystujemy najbardziej wiarygodne narzędzia diagnostyczne („Baterie metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5/6; 7/9; 10/12; 13/15; 16+”; skala Stanford-Binet, itp.) i terapeutyczne, stosujemy sprawdzone metody terapii pedagogicznej i psychologicznej.

Poradnia zajmuje piętro w budynku Kliniki Rehabilitacyjnej „Nasza Klinika” z którą ściśle współpracuje.

Oferowane terapie:

 1. Rehabilitacja Metodą NDT – Bobath
 2. Rehabilitacja Metodą PNF
 3. Rehabilitacja Metodą Vojty
 4. Terapia SI – integracja sensoryczna
 5. Terapia logopedyczna
 6. Wczesna interwencja terapeutyczna
 7. Terapia pedagogiczna
 8. Terapia psychologiczna
 9. Terapia ręki
 10. Metoda Dobrego Startu
 11. Trening Umiejętności Słuchowych
 12. Trening Umiejętności Społecznych
 13. Psychoterapia poznawczo – behawioralna
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia depresyjne
 • zachowania agresywne
 • zaburzenia emocjonalne
 • rozwód rodziców

Badania, testy, diagnozy:

 1. Diagnoza gotowości szkolnej
 2. Diagnoza gotowości matematycznej i ryzyka dyskalkulii
 3. Diagnoza ryzyka dysleksji
 4. Diagnoza rozwoju psychomotorycznego
 5. Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych
 6. Diagnoza zaburzeń umiejętności szkolnych
  • Test Dekodowania
  • Testy głośnego i cichego czytania
  • Test uczenia się słuchowego
  • Profil Sprawności Grafomotorycznych
  • Profil Sensoryczny Dziecka
 7. Badanie ilorazu inteligencji
 8.  Badanie zaburzeń lękowych
 9.  Diagnoza Funkcji Poznawczych
 10. Diagnoza Lateralizacji

 

Terapia psychologiczna:

 • problemy emocjonalne
 • terapia z dziećmi z Zespołem Aspergera
 • terapia behawioralna z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm)
 • zachowania agresywne
 • deficyty rozwojowe

 

Terapia pedagogiczna:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dziecka dyslektycznego( sprawność grafomotoryczna, koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa, percepcja słuchowa i wzrokowa, doskonalenie umiejętności czytania, itp.)
 • rozwijanie myślenia i umiejętności matematycznych
 • dynamizowanie procesów poznawczych
 • praca z dysfunkcjami parcjalnymi i fragmentarycznymi zaburzeniami rozwoju

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z:

Statutem poradni

Regulamin zajęć WWR - wczesnego Wspomagania Rozwoju

 

Nasi specjaliści
Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Dyrektor Kliniki Bogdan Bartkiewicz przyjmuje Interesantów w każdy czwartek w godz. 14:00 -16:00

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia

  Zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu produktów i usług własnych

  Deklaracja zgody na kontakt marketingowy poprzez wiadomości elektroniczne