Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych
Neurologopeda, Logopeda, pedagog specjalny mgr Aleksandra Skorupska
Neurologopeda, Logopeda, pedagog specjalny

mgr Aleksandra Skorupska

Z wykształcenia jestem neurologopedą i pedagogiem specjalnym. Ukończyłam studia I stopnia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, na kierunku - pedagogika specjalna ze specjalnością logopedia, studia II stopnia w Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych, na kierunku logopedia, studia podyplomowe na kierunku neurologopedia skończyłam na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Studiując zdobyłam potrzebną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu logopedii i neurologopedii.

Uczestniczyłam w praktykach w szkołach, przedszkolach oraz poradniach m.in. poradni psychologiczno-pedagogicznej TOP, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Ruchowej oraz Słuchu i Mowy. Odbyłam praktyki w przychodni przyszpitalnej na ul. Nowolipie w Warszawie, w Centrum Origin w Otwocku oraz w Fundacji SCOLAR na Bielanach. Nabrałam doświadczenia również pracując jako logopeda w publicznej placówce przedszkolnej w Lesznie.

Nieustannie poszerzam swoją wiedzę, biorąc udział w kursach i szkoleniach.

Dotychczas wzięłam udział w następujących szkoleniach:

 • MASAŻ logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne
 • Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii - kinesiotaping medyczny
 • Rehabilitacja dzieci i dorosłych korzystających z systemu implantu ślimakowego
 • Trening karmienia logopedycznego od podstaw
 • Profilaktyka logopedyczna od noworodka
 • Logopedia online krok po kroku. Indywidualne zajęcia z dzieckiem prowadzone zdalnie.
 • Połykanie i pozycja spoczynkowa języka
 • Mowa bezdźwięczna, kinestezja artykulacyjna, głoski wargowo- zębowe - postępowanie logopedyczne
 • Terapia miofunkcjonalna 

W terapii logopedycznej najważniejsze jest dla mnie indywidualne podejście do pacjenta. Metody pracy dostosowuję do umiejętności i możliwości dziecka. Zajęcia logopedyczne łącze z zabawą i muzyka, aby nie były tylko żmudną pracą.

W życiu prywatnym jestem zwolenniczką aktywnego spędzania czasu. W wolnych chwilach biegam, jeżdżę na rowerze i trenuję dwubój. Uwielbiam książki kryminalne i podróże po Włoszech. 

Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do piątku 7:00-11:00

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.