Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych
Neurologopeda, Logopeda mgr Kinga Grabias
Neurologopeda, Logopeda

mgr Kinga Grabias

Ukończyłam studia I stopnia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku – Logopedia z audiologią oraz studia II stopnia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, kierunek – Logopedia ogólna i kliniczna. Jestem absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Neurologopedia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiadam certyfikat umiejętności praktycznych z zakresu audiologii. Jestem certyfikowanym terapeutą miofunkcjonalnym I° i II° wg. A. Kittel.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w przedszkolach, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz szkole. Swoją opieką neurologopedyczną obejmowałam dzieci i młodzież z problemami rozwoju mowy i komunikacji, głównie osoby ze spektrum autyzmu, nepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci będące w normie rozwojowej, posiadające trudności artykulacyjne.

Jestem terapeutką komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC. Zależi mi na tym, aby każdy miał możliwość komunikacji. Dlatego, gdy mowa werbalna nie wykształciła się, pomagam moim podopiecznym wprowadzić odpowiedni dla nich system komunikacji (PECS, Gesty Makaton, oprogramowanie "Mówik"), który pomaga im efektywnie komunikować się z otoczeniem.

Ukończyłam liczne kursy i szkolenia poszerzające wiedzę logopedyczną i neurologopedyczną związaną z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji oraz trudnościami miofunkcjonalnymi niemowląt i dzieci m.in.:

 • „MFT 4-8 sTars – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 4-8 ze specjalną terapią zaburzeń artykulacyjnych głosek s/sz wg N. Föster i A. Kittel”
 • „Masaż logopedyczny”
 • „Kinesiotaping w logopedii”
 • „MFT 9-99 sTars – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99” ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel
 • „Niemowlak u logopedy II Miobobo (krótkie wędzidełko języka u niemowląt – podejście praktyczne”
 • „Niemowlak u logopedy cz I”
 • „Obsługa oraz wykorzystanie programu Mówik w terapii osób niemówiących”
 • Makaton I°, Makaton II°, Makaton III° organizowane przez „Makaton Program Rozwoju Komunikacji PRKM”
 • „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)”
 • „Zastosowanie programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się”
 • „Jak efektywnie pracować z dzieckiem z autyzmem w nurcie Stosowanej Analizy Zachowania”. Czyli terapia behawioralna w praktyce.
 • „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego”
 • „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”
 • „Terapia Neurobiologiczna”                                                                                                     

 

W swej pracy cenię sobie indywidualne podejście do pacjenta. Jako neurologopeda staram się jak najlepiej poznać dziecko – jego mocne strony, zainteresowania i deficyty. Dzięki temu jestem w stanie opracować program terapii indywidualnie dopasowany do jego potrzeb.

                                                                                                              

 

                                

Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.