Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych
Neurologopeda, Logopeda mgr Kinga Grabias
Neurologopeda, Logopeda

mgr Kinga Grabias

Ukończyłam studia I stopnia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku – Logopedia z audiologią oraz studia II stopnia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, kierunek – Logopedia ogólna i kliniczna. Jestem absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Neurologopedia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiadam certyfikat umiejętności praktycznych z zakresu audiologii.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w przedszkolach, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w szkole specjalnej. Swoją opieką neurologopedyczną obejmowałam dzieci i młodzież z problemami rozwoju mowy i komunikacji, głównie osoby ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci będące w normie rozwojowej, posiadające trudności artykulacyjne.

Jestem terapeutą komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC. Zależy mi na tym, aby każdy miał możliwość komunikacji. Dlatego, gdy mowa werbalna nie wykształciła się, pomagam moim podopiecznym wprowadzić odpowiedni dla nich system komunikacji (PECS, Gesty Makaton, oprogramowanie „Mówik”) który pomaga im efektywnie komunikować się z otoczeniem.    

Ukończyłam liczne kursy i szkolenia poszerzające wiedzę logopedyczną i neurologopedyczną związaną z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji oraz trudnościami w czytaniu i pisaniu m.in.:

 • „Obsługa oraz wykorzystanie programu Mówik w terapii osób niemówiących”
 • Makaton I°, Makaton II°, Makaton III° organizowane przez „Makaton Program Rozwoju Komunikacji PRKM”
 • „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)”
 • „Zastosowanie programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się”
 • „Jak efektywnie pracować z dzieckiem z autyzmem w nurcie Stosowanej Analizy Zachowania”. Czyli terapia behawioralna w praktyce.
 • „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego”
 • „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”
 • „Terapia Neurobiologiczna”                                                                                                     

W swej pracy cenię sobie indywidualne podejście do pacjenta. Jako logopeda staram się jak najlepiej poznać dziecko – jego mocne strony, zainteresowania i deficyty. Dzięki temu jestem w stanie opracować program terapii indywidualnej dopasowany do jego potrzeb.                                                                                                                

 

                                

Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Dyrektor Kliniki Bogdan Bartkiewicz przyjmuje Interesantów w każdy czwartek w godz. 14:00 -16:00

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia

  Zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu produktów i usług własnych

  Deklaracja zgody na kontakt marketingowy poprzez wiadomości elektroniczne