Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Rehabilitacja dzieci ze spektrum autyzmu

Autyzm jest złożoną chorobą neurologiczną. Charakteryzuje się ona zaburzeniami komunikacji w sferze uczuć i integracji zmysłów oraz problemami z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Autyzm najczęściej jest diagnozowany do 3 roku życia. Objawy u każdego dziecka są inne, różnią się nasileniem, najczęściej jednak wyróżnia się kilka zaburzeń i niestandardowych względem grup rówieśniczych zachowań. Dziecko jest wycofane, później opanowuje zdolność mówienia, wykazuje skłonności do powtarzania czynności, czuje dyskomfort przy zmianie otoczenia czy wykazuje nadmierne lub niedostateczne reakcje na bodźce. W związku z tym nie rozwija się prawidłowo nie tyko umysłowo, lecz także ruchowo czy sensorycznie.

Zakres rehabilitacji autyzmu

Zajęcia i ćwiczenia przy rehabilitacji spektrum autyzmu powinny odbywać się w kontrolowanym otoczeniu, wolnym od nadmiaru bodźców – dotykowych, węchowych, wzrokowych i słuchowych. Dzięki temu dziecko będzie odczuwać mniejszy dyskomfort i będzie się mniej rozpraszało. Istotną rolę odgrywa ekspresja twarzy i mowa, gdyż często dzieci dotknięte zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają duże trudności z rozpoznawaniem emocji czy intencji, lub wprost nie są w stanie ich zrozumieć. Dlatego terapeuta w trakcie zajęć dba o wydawanie dziecku jasnych i krótkich poleceń, a przy tym nawiązuje z nim kontakt wzrokowy – twarzą w twarz.

Ćwiczenia powinny być dostosowane do potrzeb konkretnego dziecka autystycznego – nie istnieje bowiem żadna uniwersalna metoda terapeutyczna. Ponieważ z powodu różnorodności zaburzeń autystycznych stan zdrowia malucha należy rozpatrywać holistycznie, ważna jest współpraca terapeutów, nauczycieli i rodziców.

Nie tylko terapia SI...

Do metod stymulacyjnych, które mają oddziaływać na zaburzenia i w ten sposób stymulować rozwój sprawności OUN (ośrodkowego układu nerwowego), tym samym wspierając rehabilitację autyzmu, należą różne programy stymulacyjne:

  • terapia SI,
  • trening słuchowy,
  • metoda kolorowych filtrów,
  • ruch rozwijający Weroniki Sherborne,
  • terapia poprzez kontakt ze zwierzętami.

Duże znaczenie ma terapia SI (terapia integracji sensorycznej), która – w przypadku dziecka z autyzmem – pozwala zniwelować zaburzenia związane z nieprawidłowym rozwojem zmysłów, takich jak: dotyk, czucie głębokie, równowaga.

Nasi specjaliści
Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Dyrektor Kliniki Bogdan Bartkiewicz przyjmuje Interesantów w każdy czwartek w godz. 14:00 -16:00

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

  • Deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia

    Zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu produktów i usług własnych

    Deklaracja zgody na kontakt marketingowy poprzez wiadomości elektroniczne