Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Trening Kontroli Złości

TRENING KONTROLI ZŁOŚCI

Trening przeznaczony jest dla dzieci mających trudności z radzeniem sobie ze złością i akceptowalnym wyrażaniem emocji.

Trening Kontroli Złości polega na tym, że uczestnik treningu dokonując analizy sytuacji, w której się znajdował lub znajduje oraz wykorzystując umiejętności modelowania i system poznawczych wzmocnień, dokonuje zmiany w swoim zachowaniu. Uczymy dzieci i młofdzież rozpoznawania czynników wywołujących złość. Pokazujemy w jaki sposób w określonej sytuacji najlepiej wyrażać swoje emocje. Uczestnik treningu powinien zrozumieć, że złość jest emocją, która występuje w sposób naturalny. Możemy odczuwać irytację, przykrość lub wściekłość i każde z tych uczyć może być w określonej sytuacji w pełni uzasadnione. Problem pojawia się w momencie, gdy wyrażamy ją w sposób niewłaściwy, nieodpowiedni, raniąc drygiego człowieka i stwarzając przykre negatywne doświadczenia. Kluczowym aspektem jest to, że dana osoba musi dokonać poznawczej pracy nad zrozumieniem w jaki sposób może i powinna wyrażać swoją złość.

Podczas zajęć dzieci dowiedzą się więcej o złości i innych emocjach, będą miały okazję poćwiczyć ich rozpoznawanie, adekwatne wyrażanie i mówienie o nich.

Uczestnicy dowiedzą się jak rozpoznawać sygnały złości i co robić, kiedy się one pojawiają. Dodatkowo poznają techniki relaksacji i dowiedzą się, jak radzić sobie w trudnych dla siebie sytuacjach.

Zdobyta podczas spotkań wiedza oraz umiejętności wpłyna znacząco na poprawę funkcjonowania dziecka, jego relacji z otoczeniem oraz wykształcą w nim zdolność do prawidłowego rozpoznawania i rozumienia własnych trudnych emocji, jak również ich kontroli.

Proponowane zajęcia będą odbywały się w małej grupie, co pozwoli poćwiczyć w bezpiecznej atmosferze umiejętności w różnych społecznych uwarunkowaniach oraz pozwoli zdobyć pozytywne doświadczenia w relacjach z innymi.

Trening KOntroli Złości jest przeznaczonyh dla dzieci i młodzieży z trudnościami w zakresie rozwoju umiejętności interpersonalnych i społecznych m.in.:

 • występowanie zachowań nieporządanych, nieakceptowanych przez społeczeństwo,
 • trudności w rozpoznawaniu i prawidłowych idczytywaniu emocji u innych,
 • problemami z radzeniem sobie z trudnymi emocjami takimi jak: złość, lęk, wstyd, smutek, itp.,
 • nieumiejętnością zmiany zachowań niepożądanych na zachowania pożądane, akceptowane społecznie,
 • trudnościami w rozpoznawaniu czynników generujących występowanie złości,
 • nieumiejętnym wyrażaniu negatywnych emocji powstałych w określonych sytuacjach,
 • braku kontroli emocji, zmniejszenia intensywności doznawanych emocji,
 • niestosowaniu sposobów eliminujących negatywne emocje.

CELE TRANINGU:

 • rozwój umiejętności kontrolowania własnej złości
 • zrozumienie pojęcia "złość"
 • nauka umiejętności wyrażania złości w sposób kontrolowany i akceptowany przez społeczeństwo
 • nauka siedmiu kroków "radzenia sobie ze złością"
 • nauka analizy swoich zachowań w sytuacji wzburzenia emocjonalnego w przeszłośći
 • zrozumienie błędów, które dziecko popełniało w swoim zachowaniu w przeszłości
 • nauka umiejętności rozpoznawania złości u innych osób
 • poznanie sposobów na relaksację

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W TRENIGU KONTROLI ZŁOŚCI:

Uczestnik:

 • zna i rozumie czym jest złość
 • wie jak rozpoznać złość u innych osób
 • potrafi rozpoznać oznaki złości w swoim ciele
 • nauczy się wyrażać swoją złość w sposób, który akceptuje społeczeństwo
 • pozna sposoby na wyciszenie
 • wypracuje schemat postępowania w obliczu swojej złości
 • będzie potrafił rozpoznać to, co wywołało u niego złość
 • zrozumie dlaczego warto zachować kontrolę nad swoją złością
Nasi specjaliści
Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.