Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Grupa wsparcia psychodietetycznego

Grupowa psychoterapia odchudzania- jak to działa  ?

Problemy z odżywianiem często wynikają z uzależnienia od jedzenia lub z błędnego postrzegania siebie poprzez brak akceptacji własnego ciała.

Uzależnienie szczególnie od węglowodanów jest ostatnio porównywalne do uzależnienia od  alkoholu, narkotyków, hazardu, itp., gdyż  ma te same korzenie. Węglowodany proste takie jak cukier i skrobia oddziaływają na pobudzenie ośrodka nagrody w sposób łatwy i szybki, a to z kolei napędza spiralę apetytu.

W grupie człowiek nauczy się poznawać swoje uczucia i błędy poznawcze ukrywające się za stanem niepokojem i trwogą, znajdując sposoby zaspokojenia sygnalizowanych przez siebie potrzeb, w inny nowy sposób.

W grupie uzależnień od żywności określa się przede wszystkim przyczyny jej pojawienia się, które mogą występować zarówno w teraźniejszości, jak  i w odległej przeszłości – pochodzącej z okresu wczesnego dzieciństwa. Wielu rodziców wykazuje nadmierną opiekę i „troskę”, starając się nakarmić swoje dziecko lub po prostu w ten sposób się nim opiekując i ucząc je jeść nie znając miary, prawie nie czując smaku jedzenia. Również brak miłości, uwagi, zachwytu, a także negatywne uczucia ze strony rodziców zastępowane są nadmierną dbałością o karmienie dziecka. Te uczucia przenoszą się na problemy jedzenia. Rodzice nie dbają o to, jak dziecko się czuje, czego chce, co myśli, a tylko o to, czy jadło, czy nie, co jadło, ile razy, ile itp., to zatrzymuje uwagę na osobowość dziecka. Dorastanie staje się tylko obserwacją, czy nasze „dziecko” przytyło, czy schudło. Inną formą jest wyrabianie w dziecku złych nawyków żywieniowych poprzez nagradzanie go słodyczami lub posiłkiem w sieci fast food za dobre świadectwo lub inne pożądane zachowanie.

Problemem może też być brak akceptacji wyglądu własnego ciała. Brak samoakceptacji powoduje, że nie jesteśmy w pełni zaangażowani w życie wierząc, że musimy znormalizować swoją wagę, zanim zaczniemy naprawdę żyć. Być może znasz tego typu myśli: „Muszę schudnąć 5-7 kg, zanim znów zacznę się z kimś spotykać”. Powoduje to często wybieranie rygorystycznych diet w celu szybkiej utraty wagi, co skutkuje równie szybkim wyczerpaniem zasobów zarówno energetycznych jak i wolicjonalnych. W rezultacie tego wracamy do poprzedniego trybu życia przybierając jeszcze więcej na wadze, co określa się jako efekt jo-jo.

Ludzki mózg, a w szczególności układ limbiczny, który odpowiada za nasze wspomnienia, uczucia, budowanie relacji, potrzebuje ciepłych relacji i czułości do optymalnego funkcjonowania.

Nasze grupy przyjmują rolę wsparcia, a to odżywia układ limbiczny mózgu, który kontroluje emocje i bierze udział w motywacji i kontroli nastroju, dlatego cele w grupie są łatwiejsze do zdobycia.

W rozwiązywaniu powyższych problemów pomaga psychoterapeuta grupowy, a ponadto grupa prowadzona jest przy udziale psychodietetyka, który jak trener jest w stanie doradzić wybór odpowiedniego sposobu odżywiania oraz wyłapać popełniane błędy, które mogą powodować brak zadawalających efektów. 

Przyjdź razem damy radę !

 

Nasi specjaliści
Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.