Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Terapia funkcjonalna w koncepcji NDT Bobath

Koncepcja prowadzenia terapii funkcjonalnej według Berthy i Karela Bobathów od lat, niezmiennie, cieszy się uznaniem wśród terapeutów jak i samych pacjentów. Jest uznawana za jedną z wiodących na świecie koncepcji postępowania terapeutycznego w leczeniu osób cierpiących na mózgowe porażenie dziecięce jak i inne schorzenia związane z zaburzeniem pracy narządu ruchu, a co za tym idzie - z problemami na tle osiągania poszczególnych funkcji życiowych.

Na przestrzeni czasu sposób myślenia o terapii funkcjonalnej uległ diametralnym, wręcz zmianom. Z początku uważano, że najważniejszym czynnikiem determinującym prawidłowy przebieg rozwoju dziecka jest występowanie tak zwanej konkurencji odruchowej - natępowania po sobie coraz to bardziej funkcjonalnych odruchów, tak aby doprowadzić do pełnej, skoordynowanej kontroli mózgu nad ciałem. Taki sposób ujęcia teorii na temat rozwoju neuromotorycznego stanowił jednak zbyt duże uproszczenie, a co za tym idzie, terapia wspomagania procesu tegoż rozwoju nie była zbyt efektywna i odpowiednio zindywidualizowana. Dziś wiemy znacznie więcej na temat procesów zachodzących podczas kształtowania się umiejętności psychomotorycznych i tego w jaki sposób ich zaburzenia mogą wpłynąć na życie dziecka.

Współcześnie, każdy, kto chce pracować zgodnie z koncepcją NDT Bobath, zwraca uwagę na to jakie funkcje życia codziennego sprawiają pacjentowi największą trudność i w jaki sposób można dane działanie wspomóc, ustosunkowując się przy tym do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz do specyfiki jego schorzenia.

Przychodząc na terapię funkcjonalną ze swoim dzieckiem, usłyszą Państwo pytanie:

Często terapeuta zwraca się z podobnymi pytaniami do samego dziecka, chcąc poznać jego oczekiwania w stosunku do celu terapii, w której będzie brał udział. Ileż to razy przyszło nam pracować nad doskonaleniem techniki jazdy na hulajnodze lub poszczególnych kroków tanecznych, przygotowując się do szkolnej zabawy.

Najważniejszym elementem terapii, oprócz trafnej diagnozy, jest jej cel. Na początku sesji terapeuta określa cele terapeutyczne, zarówno krótko jak i długoterminowe, tak aby móc zweryfikować postępy swoich działań. Cele terapii zawsze powinny być dobrane indywidualnie, postawione w zgodzie z oczekiwaniami dziecka i rodzica, adekwatne w stosunku do możliwości dziecka - czyli realne i przede wszystkim mierzalne.

Terapeuta NDT Bobath dobiera cele terapii specyficznie w stosunku do każdego pacjenta, uwzględniając przy tym najbardziej aktualne i poważane doniesienia naukowe na temat prowadzenia postępowania terapeutycznego w danym schorzeniu, oraz korzystając z najlepiej sprawdzonych zdobyczy technologii z dziedziny zaopatrzenia ortopedycznego. Nieważne, czy jest to dobór odpowiedniego siedziska w celu zapobiegnięcia deformacji w obrębie kręgosłupa i stawów biodrowych, czy wybór stosownego balkonika do nauki chodu - wszystkie działania oparte są o wnikliwą analizę indywidualnych potrzeb dziecka.

Spojrzenie na koncepcję terapii funkcjonalnej metodą NDT Bobath uległo wielu zmianom z ogromną korzyścią dla pacjentów. Dzięki postępowi nauki, wiemy, że należy patrzeć na dziecko całościowo - jako członka grupy społecznej, ucznia, kolegę/koleżankę, podopiecznego swoich rodziców - tak aby móc jak najpełniej zrealizować jego potrzeby terapeutyczne.

W Naszej Klinice staramy się o to, żeby proponowane przez nas usługi, z zakresu terapii funkcjonalnej dla dzieci, prezentowały jak najwyższy poziom. Pracujemy w wielospecjalistycznym zespole, korzystamy z najbardziej aktualnych metod diagnostycznych i ocen funkcjonalnych, oraz współpracujemy z wiodącymi producentami zaopatrzenia ortopedycznego - tak, aby zapewnić Państwa dziecku jak najwyższą jakość rehabilitacji.  

Autor: Michał Adamski, fizjoterapeuta dziecięcy 

 

Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.