Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Skolioza - dlaczego zespół Naszej Kliniki zajmuje się tym problemem?

Skolioza, zwana bocznym skrzywieniem kręgosłupa to wielopłaszczyznowe zniekształcenie, na które składa się wyboczenie w płaszczyźnie czołowej połączone z rotacją i torsją kręgów w płaszczyźnie horyzontalnej, a także zniekształcenie osi kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej.
Skolioza może powodować niekorzystne zmiany w układzie ruchu, w układzie krążeniowo-oddechowym, w sprawności i wydolności fizycznej, a także w różnych narządach wewnętrznych. Dlatego jest traktowana jako schorzenie ogólnoustrojowe.
Według Cobba skoliozy dzieli się na cztery stopnie w zależności od wielkości skrzywienia:

Wielkość skrzywienia kręgosłupa nie przekraczająca 10º wg powyższej skali określa się mianem postawy skoliotycznej, a nie skoliozy.
Pod względem przyczyn powstawania skoliozy dzielą się na (wg Cobba):

 1. Skoliozy czynnościowe (funkcjonalne) - zmiany dotyczą jedynie płaszczyzny czołowej i ustępują po wyeliminowaniu czynnika wywołującego np. po zdjęciu gipsu
 2. Skoliozy strukturalne -są zawsze zniekształceniem w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej i poprzecznej. Powstają w okresie wzrostu ( najczęściej między 1-3, 7-9, 12-15 rokiem życia).

Dzielą się na skoliozy:
a) kostnopochodne
b) nerwopochodne
c) mięśniopochodne
d) idiopatyczne (o nieustalonej etiologii i stanowiące 80-90% wszystkich skolioz).


Leczenie i korygowanie skoliozy powinno polegać na uświadomieniu dziecku i rodzicom o istnieniu wady i zagrożeń z niej wynikających, a także na osiągnięciu jak największej korekcji lub zatrzymaniu progresji skrzywienia kręgosłupa. Zaniedbanie istniejącej wady może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w układzie kostnym po zakończeniu wzrostu kostnego przypadający na 18-20r.ż., co w późniejszym okresie może skutkować dolegliwościami bólowymi oraz ograniczeniem ruchomości funkcjonalnej.
Bardzo istotny dla kształtowania prawidłowej postawy jest wiek wczesnoszkolny i szkolny, kiedy dziecko zmienia tryb życia. Coraz więcej godzin spędza w pozycji siedzącej w ławce lub przy komputerze, często przyjmując niewłaściwą pozycję. Dlatego tak ważne są okresowe kontrole i badania dzieci, aby jak najwcześniej wykryć ewentualną wadę i jak najszybciej podjąć działania w celu jej korekcji. Wytworzenie u dziecka prawidłowych nawyków na pewno zaprocentuje w przyszłości.

W odpowiedzi na problem skoliozy wśród dzieci i młodzieży zespół Naszej Kliniki stworzył turnusy rehabilitacyjne, z pobytem w punkcie przedszkolny lub codziennym planem rehabilitacji.

Zachęcamy do sprawdzenia szczegółów oferty:

turnusy rehabilitacyjne z pobytem w punkcie przedszkolnym

Turnusy rehabilitacyjne bez pobytu w punkcie przedszkolnym

 

Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.