Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Rehabilitacja pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba układu nerwowego. Istotą choroby jest nieprawidłowe przekazywanie impulsów nerwowych. Stwardnienie rozsiane – sama nazwa pochodzi od „rozsiania” zaburzeń w różnych miejscach układu nerwowego. Łacińska nazwa to „sclerozis multiplex” stąd skrót od pierwszych liter słów - „SM”. W Polsce używany jest również skrót „SR”.

Stwardnienie rozsiane to nieregularne rozmieszczenie plak demielinizacyjnych, stwardniałych obszarów zapalnych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. W rozwoju choroby występują: rzut, remisja, aktywność i progresja choroby.

 • Rzut – wystąpienie objawów lub ich nasilenie trwające dłużej niż 24 godziny;
 • Remisja – okres między kolejnymi rzutami;
 • Aktywność – to liczba rzutów, charakter oraz czas trwania;
 • Progresja – stały lub stopniowy postęp choroby zwiększający się o wartość w używanej skali do oceny przebiegu choroby;

Biała istota mózgu składa się z dendrytów i aksonów, części komórek mózgowych odpowiadających za transport impulsów elektrycznych. Aksony pokrywa mielina (biała substancja). W chorobie następuje rozpad białych osłonek, czyli demienilizacja, w efekcie aksony przesyłają zbyt wolno sygnały lub proces ulega zanikaniu. U pacjenta postępuje zanik zdolności ruchowych, poznawczych i czuciowych. Choroba prowadzi do inwalidztwa.

Celem fizjoterapii powinna być rehabilitacja funkcjonalna poprawiająca lub utrzymująca sprawność ruchową, psychiczną chorego zgodną z jego potrzebami. W planowanych działaniach należy uwzględnić charakterystyczną dla tej choroby męczliwość mogącą w znacznym stopniu ograniczać psychiczne i fizyczne możliwości chorego. Konieczne są ćwiczenia ruchowe i umysłowe pomagające na dłużej zachować sprawność lub poprawić funkcjonowanie. Rehabilitację w SM powinno prowadzić się kompleksowo. Wpływa ona na zmniejszenie niesprawności chorego.

W przeznaczonych dla chorych na SM programach rehabilitacyjnych powinny znaleźć się:

 • ćwiczenia rozciągające, zwiększające elastyczność mięśni i poprawiające ruchomość stawów;
 • ćwiczenia dynamiczne, poprawiające wydolność i odporność organizmu przez wzmacnianie siły mięśni;
 • ćwiczenia równoważne, poprawiające równowagę i stabilność;
 • ćwiczenia koordynacyjne, poprawiające kontrolę i płynność ruchów;
 • ćwiczenia oddechowe, relaksujące i rozluźniające, poprawiające efektywność innych ćwiczeń.

Wsparciem w rehabilitacji mogą by różne pomoce rehabilitacyjne takie, jak; kule ortopedyczne, balkoniki czy łóżka ortopedyczne.

Wykwalifikowany i doświadczony zespół Naszej Kliniki konsultuje pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Kompleksowe podejście do pacjenta obejmuje konsultacje z neurolgoiem, lekarze rehabilitacji medycznej oraz z fizjoterapeutą. Zespół wspólnie proponuje programy rehabilitacyjne, które pozwalają na indywidualne podejście do pacjenta. Zapraszamy do kontaktu z rejestracją pacjenta, w celu umówienia wizyty. 

Nasi specjaliści
Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Dyrektor Kliniki Bogdan Bartkiewicz przyjmuje Interesantów w każdy czwartek w godz. 14:00 -16:00

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia

  Zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu produktów i usług własnych

  Deklaracja zgody na kontakt marketingowy poprzez wiadomości elektroniczne