Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Punkt pobrań – zakres badań laboratoryjnych

W trosce o swoje zdrowie, każda osoba przynajmniej raz w roku powinna odwiedzić punkt pobrań w celu wykonania podstawowych profilaktycznych badań laboratoryjnych.

Rodzaje badań laboratoryjnych

Chociaż lista badań laboratoryjnych jest długa, warto poddać się przynajmniej tym podstawowym. Dzięki temu pacjent otrzyma informację o stanie zdrowia i dowie się, czy w jego organizmie pojawiły się niepokojące zmiany, które mogą doprowadzić do choroby.

Morfologia krwi

Badanie dostarcza cenne informacje na temat elementów krwi, takich jak: erytrocyty (krwinki czerwone), leukocyty (krwinki białe), krwinki płytkowe. Ponadto wskazuje na procentowy udział upostaciowionych elementów w ogólnej masie krwi, określa poziom hemoglobiny itp.    

OB (odczyn Biernackiego)

Badanie opiera się na pomiarze szybkości opadania erytrocytów we krwi, którą – po dodaniu czynników hamujących jej krzepnięcie – umieszcza się w specjalnej rurce.

Norma OB uzależniona jest m.in. od płci oraz wieku. Najwyższa jest u kobiet po 60 roku życia (nawet 30 mm/h), a najniższa – u noworodków (2 mm/h).


Poziom cukru we krwi

Badanie polega na oznaczeniu stężenia glukozy we krwi. Aby uzyskać wiarygodny wynik, do punktu pobrań należy zgłosić się przed posiłkiem, przed przyjęciem insuliny, przed wysiłkiem fizycznym lub po upływie co najmniej 2 godzin od wyżej wymienionych sytuacji. To ważne, ponieważ poziom glukozy może się gwałtownie zmieniać.

Badanie ogólne moczu

Badanie pozwala na ocenę pracy nerek oraz całego układu moczowego. Próbka poddawana jest analizie pod kątem takich parametrów, jak np. barwa, przejrzystość, ciężar właściwy, pH. Badanie pozwala jednocześnie wykryć/wykluczyć obecność takich substancji, jak np. glukoza, białko, bilirubina.


Lipidogram

Badanie pozwala oznaczyć poziom cholesterolu całkowitego, trójglicerydów oraz frakcji LDL („złego” cholesterolu) i frakcji HDL („dobrego” cholesterolu). Nieprawidłowe wyniki mogą świadczyć o powstaniu zmian miażdżycowych zwiększających ryzyko udaru mózgu czy zawału serca.

Pełen zakres badań oferowanych przez nasz punkt pobrań można znaleźć tutaj: cennik i wykaz badań.

Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do piątku 7:00-11:00

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.