Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Poradnia Preluksacyjna

Poradnia Preluksacyjna zajmuje się diagnostyką i leczeniem wrodzonych i rozwojowych wad stawów biodrowych. 

DYSPLAZJA STAWÓW BIODROWYCH u dziecka - rozpoznanie i leczenie

            Dysplazja stawów biodrowych częściej dotyczy dziewczynek, dzieci z ciąż mnogich i porodów pośladkowych. Dzieci z tą wadą rodzą się częściej w rodzinach, w których już występowała, np. u rodziców lub rodzeństwa. Przyczyną może być także nieprawidłowe ułożenie malca w brzuchu u mamy, np. z powodu małowodzia, położenia poprzecznego lub dużej wagi. Ważne jest, by nieprawidłowości w budowie stawów biodrowych wykryć jak najwcześniej. Dzięki temu leczenie będzie krótsze i mniej dotkliwe.
            Jeszcze w szpitalu, po porodzie, lekarz neonatolog (specjalista zajmujący się noworodkami) powinien zbadać stawy maluszka. To pierwsze badanie stawów w życiu dziecka (przed wypisem ze szpitala zapytaj lekarza, czy zostało wykonane). Jest to badanie obowiązkowe!

            O kolejne musisz już zadbać sama. Powinno odbyć się po 6. tygodniu życia dziecka, najlepiej pomiędzy 6 a 8 tygodniem życia, przed ukończeniem 12 tygodnia życia. Badanie wykonane wcześniej, pomiędzy 2 a 3 tygodniem życia, często daje wynik niejednoznaczny, poza tym obecne w tym okresie czasu w badaniu ewentualne "nieprawidłowości" (są one pozorne), same cofną się do 6-8 tygodnia życia. Często dla pewności wykonujący badanie  USG lekarz,  zaleca powtórzenie badania za 4 tygodnie.

            Jeśli jednak lekarz pediatra badający malucha po porodzie lub w czasie wizyty patronażowej stwierdzi niepokojące objawy, które będą sugerować dysplazję stawów biodrowych, wtedy nie należy czekać na badanie usg bioderek, tylko od razu udać się z maluszkiem do ortopedy dziecięcego, który ostatecznie rozwieje wątpliwości.


Badanie przebiega w następujący sposób:

 • do badania u ortopedy dziecko musi zostać rozebrane całkowicie, także z pampersa. Lekarz musi ocenić układ ruchowy dziecka. Najpierw obejrzy nogi malca, porówna długość ud i symetryczność fałdów pośladkowych. Sprawdzi także odwodzenie obu nóżek na boki (przypomina to nieco układanie nóg „na żabkę”). Badanie nie jest dla dziecka przykre, nie sprawia mu bólu
 • następnie lekarz wykonuje badanie USG. Powinno zostać zrobione u każdego dziecka, ponieważ umożliwia wykrycie nieprawidłowości, których nie ujawnia zwykłe badanie lekarskie. Dziecka nie trzeba przygotowywać do tego badania. Maluszek musi leżeć na boku, a lekarz przesuwa małą głowicę aparatu po skórze w okolicy bioderek. Badanie trwa kilka lub kilkanaście minut.
   

Zgłoś się do lekarza, gdy twoje dziecko:

 • sprawia wrażenie, że nie może rozchylić nóżek na boki
 • nienaturalnie lub nierówno układa nogi
 • wyczuwasz opór, a dziecko płacze, gdy dotykasz jego nóżek lub poruszasz nimi
 • jedna nóżka wydaje ci się dłuższa od drugiej
 • fałdki między pośladkami a udami układają się nierówno po obu stronach

Pamiętaj!

Nierówne fałdy pośladkowe, czyli rowki, które tworzą się między udami a pośladkami, nie muszą świadczyć o wadzie stawów biodrowych maleństwa. Jeśli jednak dostrzegasz taką nierówność, na wszelki wypadek poradź się lekarza.

 

Nasi specjaliści
Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.