Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Iniekcje dostawowe kwasu hialuronowego

W naszej klinice oferujemy iniekcje dostawowe kwasem hialuronowym, które pomagają w efektywnym leczeniu problemów stawowych. Wprowadzenie tej innowacyjnej metody leczenia może przynieść ulgę w bólu i poprawić jakość życia pacjentów. Ta nowoczesna metoda leczenia schorzeń stawowych, polegająca na wprowadzeniu do stawu preparatu zawierającego kwas hialuronowy. Kwas ten jest naturalnym składnikiem tkanki łącznej, a jego zadaniem jest utrzymanie równowagi wodnej oraz elastyczności tkanek. W przypadku chorób stawów, takich jak osteoartroza czy reumatoidalne zapalenie stawów, poziom kwasu hialuronowego w stawach ulega zmniejszeniu, co prowadzi do pogorszenia funkcjonowania stawu i bólu. Iniekcje dostawowe mają na celu uzupełnienie niedoboru kwasu hialuronowego, co przyczynia się do poprawy funkcjonowania stawów i redukcji bólu. W naszej ofercie dostępna jest także iniekcja z osocza bogatopłytkowego.

Korzyści zastosowania iniekcji dostawowych kwasem hialuronowym

Wykorzystanie iniekcji dostawowych kwasem hialuronowym w ortopedii przynosi wiele korzyści pacjentom. Przede wszystkim, terapia ta pozwala na szybkie i skuteczne złagodzenie bólu stawowego. Dzięki temu pacjenci mogą cieszyć się większą swobodą ruchów i lepszą jakością życia. Ponadto, iniekcje dostawowe kwasem hialuronowym mają działanie ochronne na chrząstkę stawową, co przyczynia się do spowolnienia procesów degeneracyjnych. W porównaniu z innymi metodami leczenia schorzeń stawowych, takimi jak farmakoterapia czy fizjoterapia, iniekcje dostawowe kwasem hialuronowym oferują wiele zalet. Przede wszystkim, terapia ta działa miejscowo, co oznacza, że nie obciąża organizmu niepotrzebnymi substancjami chemicznymi. Ponadto, iniekcje dostawowe są mniej inwazyjne niż zabiegi operacyjne i nie wymagają długotrwałej rekonwalescencji. Warto również zaznaczyć, że iniekcje dostawowe kwasem hialuronowym mogą być stosowane u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do leczenia operacyjnego lub nie mogą przyjmować leków przeciwbólowych z powodu przeciwwskazań.

Nasi specjaliści
Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do piątku 7:00-11:00

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.