Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Terapia Czaszkowo - Krzyżowa w neonatologii i pediatrii

Terapia Czaszkowo-krzyżowa jest rozgałęzieniem Osteopatii. Oparta jest na anatomii i fizjologii. Z  jej powstaniem wiążą się dwa nazwiska: William Sutherland i John Upledger.

Terapia czaszkowo-krzyżowa jest pracą na rytmie płynu, który z samej góry - z systemu opony twardej - transportowany jest do wszystkich komórek naszego ciała. Wszystkie struktury są ze sobą powiązane i tworzą ciągłość. W ciele człowieka występują trzy rytmy fizjologiczne: bicia serca, oddychania i rytm tętnienia płynu mózgowo-rdzeniowego.  Terapia czaszkowo-krzyżowa stosowana jest w celu normalizacji przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego.

O terapii mówi się w kontekście całego organizmu, nie tylko czaszki. Czaszka gromadzi nasze napięcia, które spływają z różnych miejsc naszego ciała.

Terapia przeznaczona jest zarówno dla noworodków, jak i osoby starszej oraz kobiet w ciąży.

Wskazania do terapii dla noworodków i niemowląt:

 • komplikacje w trakcie porodu
 • poród z użyciem kleszczy lub vacum
 • poród poprzez cesarskie cięcie
 • kolki oraz nadmierne ulewania treści pokarmowych
 • zniekształcenia główek
 • zaburzenia napięcia mięśniowego u niemowląt (hipotonia, hipertonia, asymetria)
 • problemy z ssaniem
 • zatkane kanaliki łzowe

Wskazania do terapii dla dzieci:

 • każde nienormatywne zachowanie dziecka , które zaczęło się po wypadku lub po procedurze postępowania lekarskiego (uśpieniu, opatrunku)
 • zachowanie kontrolujące
 • powrót do zachowań, które już nie występowały (regres np. ssanie palca)
 • niekontrolowane napady złości
 • nadpobudliwość, nadruchliwość

-  niespokojny sen, koszmary nocnem strachy nocne, moczenie nocne

 • brak koncentracji w szkole, roztrzepanie, problemy z nauką
 • nadmierna nieśmiałość, strachliwość, wycofanie się
 • silna potrzeba manifestowania swojej obecności
 • bóle brzucha, inne bóle nieznanego pochodzenia
 • w chorobach: autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, epilepsja, zez zbieżny i rozbieżny, zespół FAS
 • wodogłowie ( po założonej zastawce)

W sesji przewidziane jest maksymalnie od 4 do 10 terapii w przedziale czasowym od ok. 30 do 45 minut  w zależności od możliwości współpracy dziecka z terapeutą.

Nasi specjaliści
Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.