Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Terapia SI – klinika w Ożarowie Mazowieckim

Terapia SI to forma rehabilitacji dzieci, u których stwierdzono występowanie zaburzeń integracji sensorycznej. Prowadzona przez specjalistów, pozwala osiągnąć zadowalające efekty. Warto mieć świadomość, że prawidłowa integracja sensoryczna to przyszłość dziecka bez kłopotów z nauką i koncentracją.

Integracja sensoryczna – co to jest?

Dziecko czy dorosły odbiera wszystko wokół za pomocą zmysłów. Bodźce z otaczającego nas świata zewnętrznego są odbierane i przekazywane do odpowiednich części układu nerwowego. Ten ma za zadanie zinterpretować bodźce i odpowiedzieć na nie w sposób dopasowany do sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Każdy z nas ma podstawowe zmysły: wzrok, słuch, utrzymania równowagi, dotyk i zmysł czucia głębokiego.  

 • Zmysł równowagi wykształca się już na etapie życia płodowego. Jego rola sprowadza się nie tylko do utrzymywania równowagi, ale również świadomości pozycji ciała, ruchu głowy i gałek ocznych.
 • Czucie głębokie – stanowi informacje, jakie człowiek odbiera z mięśni oraz ścięgien. Pozwala to na wykonywanie precyzyjnych ruchów oraz zachowanie właściwego napięcia mięśniowego.

Dotyk, słuch i wzrok to zmysły, które wykazują ścisłą współpracę ze zmysłem równowagi i czuciem głębokim. Tylko prawidłowa integracja wszystkich zmysłów jest w stanie osiągnąć poczucie własnego ciała w przestrzeni. Jeżeli natomiast pojawiają się zaburzenia któregokolwiek ze zmysłów, dziecko przesadnie reaguje na określone sytuacje lub nie reaguje na nie wcale.

Terapia SI zaczyna się od diagnozy

Przed rozpoczęciem terapii SI należy przeprowadzić dedykowane testy, na których podstawie można określić, czy dziecko cierpi na zaburzenia integracji sensorycznej. Objawy zaburzeń można zauważyć podczas codziennych czynności. Może je rozpoznać rodzic, lekarz pediatra, ortopeda, nauczyciel czy przedszkolanka.

Niepokojące są takie objawy jak:

 • nadpobudliwość i nadruchliwość
 • problemy z koncentracją
 • obniżony próg bólu
 • wrażliwość na światło, dźwięki, dotyk
 • niechęć do kąpieli, mycia, czesania włosów, obcinania paznokci, włosów
 • problemy z nauką pisania i czytania
 • nieśmiałość, apatyczność, wycofanie z kontaktów z rówieśnikami
 • niechęć do jazdy na rowerze i zabaw na świeżym powietrzu
 • strach przed huśtaniem się, kręceniem na karuzeli, choroba lokomocyjna
 • problemy z utrzymaniem równowagi
 • agresja wobec siebie lub wobec innych
 • opóźniony rozwój mowy
 • osłabione lub wzmożone napięcie mięśniowe
 • schodzenie ze schodów krokiem dostawnym.

Jeśli u dziecka występuje choćby kilka wyżej wymienionych objawów, warto udać się do terapeuty specjalizującego się diagnozowaniu i rehabilitacji zaburzeń integracji sensorycznej. Im wcześniej postawiona diagnoza i wdrożona terapia SI, tym szybciej będą widoczne efekty.

Diagnozy zaburzeń może dokonać fizjoterapeuta dziecięcy specjalizujący się w pomaganiu pacjentom z zaburzeniami integracji sensorycznej. Stan zdrowia dziecka można również skonsultować z lekarzem pediatrą.

Terapia SI – przebieg

Częstotliwość spotkań i elementów terapii SI jest zależna od stopnia zaburzeń.

Terapia SI zawsze ma charakter zabawy ruchowej, dlatego jest całkowicie bezstresowa i niezwykle atrakcyjna. Podczas zajęć dostarczane są dziecku bodźce, których potrzebuje jego układ nerwowy.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej w Naszej Klinice odbywa się w sali wyposażonej m.in. w basen z piłkami, ściankę wspinaczkową, trampolinę, sprzęt podwieszany i wiele innych.

Nasi specjaliści
Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.