Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Po diagnostyce i postawieniu diagnozy u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym należy dobrać dla niego program usprawniania psychoruchowego. Program rehabilitacyjny musi być dobrany indywidualnie, zważając na potrzeby i możliwości dziecka. Metody usprawniania oraz ćwiczenia rehabilitacyjne dobierane są tak, aby maksymalnie pobudzały one dziecko do rozwoju, a jednocześnie nie były zbyt obciążające fizycznie.

Rehabilitacja dzieci – zakres

Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym to nie tylko stymulacja ruchowa, ale i terapia, która wspomaga właściwy rozwój i kondycję psychiczną dziecka. Istotną rolę w tym zakresie może odegrać również terapia neurologiczna.

Kinezyterapia u dzieci

Specjaliści z zakresu rehabilitacji uważają, że postęp w rozwoju psychoruchowym dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym można osiągnąć poprzez hamowanie odruchów patologicznych. Tego rodzaju rehabilitacja dzieci dąży do załagodzenia nieprawidłowych odruchów, normalizacji napięcia mięśniowego i jego rozkładu.

W przypadku obustronnego niedowładu połowicznego, występującego u pacjentów z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (OUN), jednym z najcięższych objawów jest duża spastyczność. Silne napięcia pojawiają się głównie w okolicach szyi, barków i kończyn, dlatego ważne jest przyjęcie przez dziecko odpowiedniej pozycji. Ułożenie pronacyjne pozwala zahamować hipertonię prostowników. Istotne znaczenie ma również prawidłowe ułożenie głowy, szyi, obręczy barkowej i biodrowej – to właśnie z tych punktów wypływają bodźce skutkujące nieprawidłową postawą ciała i niewłaściwym napięciem mięśniowym.

W osłabieniu spastyczności pomaga m.in.:

 • wyciszenie motoryki
 • ciepła kąpiel rozluźniająca
 • hydromasaż
 • profesjonalna fizykoterapia uwzględniająca naświetlanie
 • masaż klasyczny
 • relaksacja poprzez głaskanie, przytulanie, bujanie.

Od tego należy zacząć, aby móc wykonywać ćwiczenia rehabilitacyjne.

Metoda Vojty

Twórcą tej metody jest Václav Vojta. Została ona opracowana w latach 50-tych XX wieku w Pradze. Poprzez tworzenie prawidłowych schematów i wzorców ruchowych ulega usprawnieniu rozwój psychoruchowy dziecka. W metodzie tej wielokrotnie pobudzamy punkty ośrodkowego układu nerwowego. Pobudzanie tych punktów osiąga się poprzez uciskanie poszczególnych, ściśle określonych punktów, przy odpowiednim ułożeniu ciała. Dziecko ułożone jest do pełzania i obracania. Punkty te to tzw. strefy refleksogenne. Stymulowanie tych punktów wywołuje odpowiedź ruchową. Metodę Vojty stosuje się u dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi, mózgowym porażeniem dziecięcym i z grup tzw. ryzyka od pierwszych miesięcy ich życia.

Terapia NDT-Bobath

Terapia opiera się na zastosowaniu dużej liczby odruchów (również synergii ruchowych), stosowanie specyficznej formy ułatwiania ruchów oraz prawidłowego następstwa rozwojowego prowadzonych ćwiczeń. Cała działalność ruchowa dziecka jest odruchowa. Przy jej kształtowaniu jedne odruchy ustępują miejsca innym.

Systematycznie prowadzona terapia Bobath powinna doprowadzić do rozwoju odruchów fizjologicznych przy jednoczesnym zahamowaniu odruchów patologicznych. Terapeuta generuje ruchy, które są zbliżone do naturalnych – wykonywanych spontanicznie przez zdrowo rozwijające się dziecko. Tak przeprowadzona rehabilitacja dzieci przyczynia się do usprawnienia mięśni oraz normalizowania napięcia mięśniowego.

Usprawniające ćwiczenia rehabilitacyjne

Małym pacjentom z mózgowym porażeniem dziecięcym zalecane są ćwiczenia rehabilitacyjne, które usprawniają mięśnie, ścięgna i stawy. Szczególnie istotną rolę odgrywają ćwiczenia bierne, dzięki którym możliwe jest utrzymanie ruchomości stawów, sprawności mięśni oraz elastyczności ścięgien. Regularne ich wykonywanie zapobiega powstawaniu przykurczy i sprzyja utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu mięśniowo-szkieletowego dziecka.

Masaż

Masaż stanowi jeden z ważnych elementów rehabilitacji dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. Wykonywanie ruchów masujących pozwala na zaspokojenie niedosytu bodźców czuciowych, co wynika m.in. z ograniczonej możliwości poruszania się. Dodatkowym atutem masażu jest możliwość normalizowania napięcia mięśniowego.

Masaż obejmuje całe ciało dziecka, łącznie z twarzą – ze szczególnym uwzględnieniem okolic ust.

Kinezjoterapia

Istotą kinezjoterapii jest pionizowanie dziecka, co odgrywa istotną rolę u niechodzących pacjentów. W tym celu wykonuje się specjalne ćwiczenia rehabilitacyjne oraz korzysta się z odpowiednich aparatów pionizacyjnych.

Fizykoterapia

Rehabilitacja dzieci uwzględnia również fizykoterapię. W przypadku dziecięcego porażenia mózgowego dobre efekty przynosi krioterapia oraz światłolecznictwo.

Krioterapia

Krioterapia polega na leczeniu niskimi i bardzo niskimi temperaturami. Taki zabieg fizykoterapii działa stymulująco na układ nerwowy, krwionośny i odpornościowy dziecka. Niskie temperatury działają korzystnie na stawy i zwiększają ich ruchomość.

W programie rehabilitacyjnym dla terapii zespołu mózgowego porażenia dziecięcego stosuje się miejscowe działanie niskich temperatur, aby wywołać rozluźnienia spastyczności u dziecka.

Światłolecznictwo

Światłolecznictwo to terapia światłem. W przypadku pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym przeprowadza się naświetlania miejscowe. Taki zabieg fizykoterapii pozwala rozgrzać mięśnie i stawy, co przekłada się na ich rozluźnienie. Celem terapii jest zatem polepszenie ich ruchomości przy jednoczesnym obniżaniu spastyczności.

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna stanowi istotny element rehabilitacji – szczególnie niemowląt, u których stwierdzono mózgowe porażenie dziecięce. Jej celem jest wspomaganie rozwoju procesu karmienia.

Pakiety rehabilitacyjne w Naszej Klinice

Istnieją różne metody rehabilitacji i usprawniania ruchowego dzieci z porażeniem mózgowym i do każdego pacjenta należy podchodzić indywidualnie. Po wnikliwej analizie stanu zdrowia dziecka należy dokonać przemyślanego doboru metod rehabilitacji tak, aby uzyskać jak najlepsze efekty terapii w dalszej pracy z dzieckiem.

Nasza Klinika proponuje specjalne pakiety rehabilitacyjne, które dostosowane są do potrzeb dzieci z porażeniem mózgowym.

Nasi specjaliści
Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.