Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Pakiety rehabilitacyjne – terapia indywidualna dla dzieci

Pakiety rehabilitacyjne to rozwiązanie, dzięki któremu można skorzystać z kompleksowej terapii indywidualnej dla dzieci. Dzięki temu dzieci mogą korzystać z różnorodnych form wsparcia, które przyczyniają się do ich wszechstronnego rozwoju. Pakiety rehabilitacyjne umożliwiają dostęp do szerokiej gamy specjalistów, dzięki czemu rodzice nie muszą samodzielnie szukać odpowiednich terapeutów. Program dostosowywany jest do potrzeb konkretnego małego pacjenta, uwzględniając takie elementy jak:

 • terapia funkcjonalna
 • terapia ręki
 • terapia zajęciowa
 • terapia SI (terapia integracji sensorycznej).

Każde dziecko jest inne i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego nasi specjaliści dokładnie analizują potrzeby i możliwości każdego pacjenta, aby dostosować terapię do jego potrzeb. Wspólnie z rodzicami ustalamy cele terapeutyczne i planujemy długofalowe działania, które pozwolą na osiągnięcie najlepszych rezultatów. Nasza oferta to gwarancja profesjonalizmu, zaangażowania i troski o dobro Twojego dziecka.

Program obejmuje 5-dniowe zajęcia, które trwają ok. 90 minut.

Rehabilitacja ręki w Ożarowie Mazowieckim

Terapia ręki u dziecka to specjalistyczna forma rehabilitacji, mająca na celu poprawę funkcjonowania kończyn górnych, zwłaszcza dłoni i palców. Zaburzenia w tym zakresie mogą wpływać na codzienne funkcjonowanie dziecka, utrudniając mu naukę, zabawę czy samoobsługę. Rehabilitacja ręki u fizjoterapeuty dziecięcego to nie tylko sposób na poprawę sprawności fizycznej Twojego dziecka, ale również na wsparcie jego rozwoju emocjonalnego i społecznego. Właściwie prowadzona rehabilitacja wpływa na poprawę jakości życia dziecka, umożliwiając mu samodzielne funkcjonowanie oraz uczestnictwo w życiu rodzinnym i społecznym. Dlatego warto skorzystać z naszej oferty, aby pomóc swojemu dziecku w pełni rozwijać swoje możliwości.

Terapia ręki może być stosowana u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak mózgowe porażenie dziecięce, udar mózgu czy urazy rdzenia kręgowego, co ma na celu odbudowę siły mięśniowej, poprawę koordynacji ruchowej oraz zwiększenie zakresu ruchu w stawach. Dodatkowo, dzieci z zaburzeniami motorycznymi również zyskają dzięki rehabilitacji ręki. W tych przypadkach celem jest poprawa koordynacji ruchowej, zwiększenie siły mięśniowej oraz nauka prawidłowego wykonywania czynności dnia codziennego. Terapia ręki może być również stosowana u dzieci po urazach kończyn górnych, takich jak złamania, skręcenia czy zwichnięcia, co pozwoli przywrócić pełną sprawności ręki, poprawę zakresu ruchu w stawach oraz odbudowę siły mięśniowej. Może być również stosowana u dzieci, które mają trudności w nauce pisania, rysowania czy manipulacji drobnymi przedmiotami.

Nasi specjaliści
Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do piątku 7:00-11:00

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.