Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Rehabilitacja pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba układu nerwowego. Istotą choroby jest nieprawidłowe przekazywanie impulsów nerwowych. Stwardnienie rozsiane – sama nazwa pochodzi od „rozsiania” zaburzeń w różnych miejscach układu nerwowego. Łacińska nazwa to „sclerozis multiplex” stąd skrót od pierwszych liter słów - „SM”. W Polsce używany jest również skrót „SR”.

Stwardnienie rozsiane to nieregularne rozmieszczenie plak demielinizacyjnych, stwardniałych obszarów zapalnych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. W rozwoju choroby występują: rzut, remisja, aktywność i progresja choroby.

 • Rzut – wystąpienie objawów lub ich nasilenie trwające dłużej niż 24 godziny;
 • Remisja – okres między kolejnymi rzutami;
 • Aktywność – to liczba rzutów, charakter oraz czas trwania;
 • Progresja – stały lub stopniowy postęp choroby zwiększający się o wartość w używanej skali do oceny przebiegu choroby;

Biała istota mózgu składa się z dendrytów i aksonów, części komórek mózgowych odpowiadających za transport impulsów elektrycznych. Aksony pokrywa mielina (biała substancja). W chorobie następuje rozpad białych osłonek, czyli demienilizacja, w efekcie aksony przesyłają zbyt wolno sygnały lub proces ulega zanikaniu. U pacjenta postępuje zanik zdolności ruchowych, poznawczych i czuciowych. Choroba prowadzi do inwalidztwa.

Celem fizjoterapii powinna być rehabilitacja funkcjonalna poprawiająca lub utrzymująca sprawność ruchową, psychiczną chorego zgodną z jego potrzebami. W planowanych działaniach należy uwzględnić charakterystyczną dla tej choroby męczliwość mogącą w znacznym stopniu ograniczać psychiczne i fizyczne możliwości chorego. Konieczne są ćwiczenia ruchowe i umysłowe pomagające na dłużej zachować sprawność lub poprawić funkcjonowanie. Rehabilitację w SM powinno prowadzić się kompleksowo. Wpływa ona na zmniejszenie niesprawności chorego.

W przeznaczonych dla chorych na SM programach rehabilitacyjnych powinny znaleźć się:

 • ćwiczenia rozciągające, zwiększające elastyczność mięśni i poprawiające ruchomość stawów;
 • ćwiczenia dynamiczne, poprawiające wydolność i odporność organizmu przez wzmacnianie siły mięśni;
 • ćwiczenia równoważne, poprawiające równowagę i stabilność;
 • ćwiczenia koordynacyjne, poprawiające kontrolę i płynność ruchów;
 • ćwiczenia oddechowe, relaksujące i rozluźniające, poprawiające efektywność innych ćwiczeń.

Wsparciem w rehabilitacji mogą by różne pomoce rehabilitacyjne takie, jak; kule ortopedyczne, balkoniki czy łóżka ortopedyczne.

Wykwalifikowany i doświadczony zespół Naszej Kliniki konsultuje pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Kompleksowe podejście do pacjenta obejmuje konsultacje z neurolgoiem, lekarze rehabilitacji medycznej oraz z fizjoterapeutą. Zespół wspólnie proponuje programy rehabilitacyjne, które pozwalają na indywidualne podejście do pacjenta. Zapraszamy do kontaktu z rejestracją pacjenta, w celu umówienia wizyty. 

Nasi specjaliści
Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.