Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Rehabilitacja pacjentów z chorobą Parkinsona

Dzięki rehabilitacji w leczeniu osób z chorobą Parkinsona, pacjenci zmagający się z ograniczeniami i dolegliwościami mogą dłużej cieszyć się życiem. Fizjoterapia spowolni przebieg choroby, przedłuży czas samodzielności, sprawności i aktywności chorego. Leczenie powinno opierać się nie tylko na zwalczaniu dolegliwości, ale również na zapobieganiu występowania poszczególnych zaburzeń.

Należy dążyć do optymalizacji możliwości pacjenta poprzez ukierunkowaną fizjoterapię. Kinezyterapia jest podstawą w usprawnianiu pacjenta. Ćwiczenia powinny poprawiać kondycję ruchową i fizyczną chorego poprzez wzmacnianie mięśni brzucha, pośladka, ud i grzbietu odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała. Zapobiegają charakterystycznej sylwetce cierpiących na chorobę Parkinsona; okrągłe plecy, tułów i głowa pochylone do przodu przez przykurcze w obrębie barków i stawów biodrowych.

W rehabilitacji osób z chorobą Parkinsona należy dbać o zachowanie wzorców ruchowych, gdyż z postępem choroby tracą oni możliwość uczenia się nowych wzorców. Ważne jest częste powtarzanie ruchów, wykonywanie zadań w różnej formie w zmiennej częstotliwości i środowisku.

Zaleca się stosowanie inicjatorów w ruchu; muzyka, metronom i tamburyn. W początkowej fazie choroby należy wprowadzać jak najwięcej ruchów złożonych, a w zawansowanej uświadamiać pacjentowi, że ruchy złożone są sumą sekwencji ruchów prostych.

Kolejną ważną częścią rehabilitacji są ćwiczenia koordynacyjne i równoważne w celu poprawienia stabilności pacjenta. Należy wzmacniać i utrzymywać odruchy obronne w trakcie utraty równowagi. Ćwiczyć należy w pozycjach stabilnych i chwiejnych przy użyciu trampoliny, piłki, miękkiej maty. Skoncentrować należy się także na poprawie chodu pacjenta ograniczając hipokinezę, czyli spowolnienie ruchów a także nagłych zatrzymań przy inicjowaniu chodzenia, zmianie kierunku i przechodzeniu przez np. drzwi.

Fizjoterapeuta powinien asekurować pacjenta chroniąc przed upadkiem. Pomocna będzie muzyka, klaskanie, aby pacjent łatwiej utrzymał szybkość chodu i długość kroków. W stymulacji zapoczątkowania chodu użyć można laski lub książki jako przeszkody do przekroczenia. Podczas terapii pacjenci uczą się metod zmiany kierunku ruchu, poprawy postawy ciała oraz skrętów tułowia. W początkowej fazie choroby pacjent powinien uczyć się wykonywania kilku czynności jednocześnie, natomiast w zaawansowanej fazie choroby, gdy traci tę zdolność należy uczyć pacjenta zakańczania jednej czynności, a dopiero rozpoczynania kolejnej.

Pacjenci cierpią także na apraksję osiową (zaburzenia odwracania się wokół własnej osi).To wiąże się ze zmianą kierunku chodu. W rehabilitacji wykorzystuje się stymulację wzrokową, oddzielenie ruchów oczu- głowy od ruchu kończyn i tułowia oraz analizę zamierzonego ruchu w wyobraźni. Celem jest nauka przenoszenia środka ciężkości, utrzymywanie zrównoważonego napięcia mięśni, wyćwiczenie oddzielania od siebie ruchów obręczy barkowej i miednicze,j a zatem zharmonizowania ruchu. Pływanie, ciepłe i wilgotne okłady zmniejszą sztywność i zmniejszą napięcie mięśniowe. Ćwiczenia manualne są ważnym elementem w terapii w przypadku drżenia. Pozwalają na utrzymaniu sprawności rąk. Wskazana jest regularność w ich wykonywaniu. Będzie to haftowanie, robienie na drutach, rysowanie i pisanie, zapinanie guzików, sznurowanie butów.

Konieczne są ćwiczenia mięśni twarzy odpowiedzialnych za pokazywanie emocji i podczas komunikacji, gdyż podczas choroby mięśnie twarzy stają się napięte (maskowata twarz). Ćwiczenia takie, jak marszczenie brwi i nosa, układanie ust w dzióbek, zamykanie i otwieranie oczu najlepiej wykonywać przed lustrem. W celu wymowy dłuższych zdań istotne są ćwiczenia oddechowe (przeponowy oddech i wydłużanie fazy wydechu). Terapię ruchową można wspomóc masażem i zabiegami elektrostymulacji, hydroterapii, ultradźwiękami i solluxem. Można zmniejszyć niesprawność i poprawić jakość życia pacjenta dzięki połączeniu farmakoterapii i fizjoterapii.

 

Wykwalifikowany i doświadczony zespół Naszej Kliniki konsultuje pacjentów z chorobą Parkinsona i proponuje programy rehabilitacyjne, które pozwalają im cieszyć się lepszym zdrowiem. Zapraszamy do kontaktu z rejestracją pacjenta, w celu umówienia wizyty. 

Nasi specjaliści
Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.