Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Rehabilitacja pacjentów z chorobą zwyrodnieniową

W chwili obecnej jedną z najczęściej występujących chorób, szczególnie wśród ludzi starszych, jest choroba zwyrodnieniowa stawów. Należy ona do schorzeń układu ruchu. Rozwija się w wyniku zaburzenia jakości i ilości chrząstki stawowej, której zadaniem jest amortyzowanie ruchów stawu i umożliwienie przesuwania się powierzchni stawowych. Najwięcej osób cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów skarży się na dolegliwości związane z funkcjonowaniem  kończyn dolnych: kolan i bioder. 

Leczenie chorych podejmowane jest według indywidualnego planu postępowania, w zależności od  rodzaju schorzenia i jego postępu. Dlatego też wszelkie działania rozpoczyna się od próby rozpoznana  przyczyn powstania choroby. Jeśli przyczyna choroby nie została rozpoznana, to stosuje się leczenie oparte na likwidowaniu objawów i modyfikacji przebiegu choroby. W przypadku, gdy przyczyna choroby została ustalona, to  leczenie dotyczy przyczyny, objawów, jak i przebiegu choroby. Przed wybraniem metody leczenia bierze się pod uwagę nie tylko dolegliwości podawane przez pacjenta w wywiadzie lekarskim oraz wyniki badań przedmiotowych, ale także wiek, płeć, masę ciała chorego, różne czynniki psychiczne  i społeczne, a także  choroby współistniejące.

Istnieje kilka sposobów leczenia chorób zwyrodnieniowych, do których należy:

 • leczenie metodami niefarmakologicznymi -  odpowiedni tryb życia, aktywność fizyczna i rehabilitacja, odchudzanie, żywienie itp.
 • leczenie farmakologiczne – stosowanie leków NLPZ niesterydowych Leków Przeciwzapalnych działających przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo, leków modyfikujących, immunosupresyjnych, steroidów, które są dość silne i mogą powodować różne działania niepożądane, glikokortykosteridów, które podaje się bezpośrednio do stawu. Jednak w tym ostatnim przypadku zbyt duża ilość lekarstwa może spowodować szybsze zniszczenie stawu. W szczególnych wypadkach, gdy występuje patologia naczyń krwionośnych stosuje się leki poprawiające krążenie i metabolizm tkanek. Bardzo popularne jest stosowanie leków zawierających składniki chrząstki stawowej, które teoretycznie powodują odbudowywanie chrząstki poprawiającej poślizg stawów. W ostatnim czasie często stosuje się także iniekcje z kwasu hialuronowego, homeopatyczne z ziół i wyciągu łożysk zwierzęcych, a także z autogennych czynników wzrostowych zwiększających potencjał organizmu do regeneracji chrząstki stawowej;
 • leczenie chirurgiczne - stosowanie różnego rodzaju operacji polegających na: usuwaniu tkanek zapalnie zmienionych i zniszczonych, korekcie ustawienia kości i powierzchni stawowych, zmianie powierzchni stawowych, usztywnianiu stawów albo też korekcie np. kończyn mającej na celu poprawę ich funkcjonowania;
 • rehabilitacja, w tym:
 1. kinezyterapia - stosowanie ćwiczeń fizycznych mających na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawienie sprawności ruchowej i zwiększenia siły mięśniowej; szczególnie ćwiczeń wzmacniających, rozciągających oraz aerobowych zmuszających układ krążeniowo-oddechowy do większej aktywności i wytrzymałości.
 2. fizykoterapia - stosowanie różnych zabiegów fizykoterapeutycznych takich, jak: elektroterapia-jonoforeza, prądy interferencyjne,TENS, leczenie zimnem, laseroterapia i pole magnetyczne.W szczególnych przypadkach u osób młodych oraz na samym początku ich choroby, gdy przyczyną bólu są zmiany w tkance łącznej, stosuje się: gorące kąpiele, okłady borowinowe, parafinowe, solux oraz ciepłe okłady żelowe.

 

Wykwalifikowany zespół Naszej Kliniki konsultuje pacjentów, ocenia ogólny stan zdrowia oraz zaawansowanie choroby zwyrodnieniowej, a następnie proponuje programy rehabilitacyjne, które pozwalają szybko poprawić stan zdrowia. Zapraszamy do kontaktu z rejestracją pacjenta, w celu umówienia wizyty. 

Nasi specjaliści
Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.