Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Rehabilitacja kobiet po przebytej mastektomii

Mastektomia jest poważną operacją polegającą na usunięciu piersi. Najczęściej wykonuje się ją u pacjentek, u których pojawił się nowotwór w więcej niż jednej ćwiartce piersi. Przy bardziej zaawansowanej chorobie nowotworowej, oprócz mastektomii, stosuje się dodatkowe leczenie w postaci terapii hormonalnej, radioterapii bądź chemioterapii.

W każdym przypadku potrzebne jest zastosowanie rehabilitacji, która stanowi jedyny sposób na odzyskanie pełnej sprawności fizycznej i równowagi psychicznej pacjentki. Prawidłowo przeprowadzona rehabilitacja już od momentu zdjęcia szwów jest bardzo ważna, ponieważ zapobiega powstawaniu obrzęków limfatycznych w okolicy kończyny górnej po stronie operowanej. Szczególne znaczenie ma także relaksacja blizny pooperacyjnej , która nie pozwala na tworzenie się zrostów okolicznych tkanek, a w konsekwencji  zapobiega utrzymywaniu się obrzęków limfatycznych oraz zwiększa ruchomość.

Do  najważniejszych zadań rehabilitacji  po mastektomii należy:

 • zwiększenie zakresu ruchów w stawach barkowych,
 • zwiększenie siły mięśni rąk,
 • zapobieganie i usuwanie obrzęku limfatycznego,
 • zapobieganie stanom zapalnym będących skutkiem obrzęku limfatycznego,
 • zapobieganie i korygowanie wad postawy ciała występujących po operacji,
 • poprawa kondycji psychofizycznej organizmu.

Głównym  celem rehabilitacji po mastektomii jest przywrócenie pacjentkom nie tylko równowagi fizycznej, ale przede wszystkim psychicznej, pozwalającej na zaakceptowanie na nowo samej siebie i przystosowanie się do nowego stylu życia.

Na rehabilitację po mastektomii składa się kilka zabiegów, które można stosować w różnym okresie po operacji.

W początkowych tygodniach po mastektomii często zaleca się rehabilitację w specjalistycznej placówce pod okiem specjalisty. Należy także wykonywać w domu samodzielnie ćwiczenia kilka razy dziennie po kilkanaście minut. Można zacząć od najprostszych ćwiczeń typu zginanie i prostowanie ręki, czy łączenie i rozłączanie palców. W miarę upływu czasu powinno wprowadzać się bardziej skomplikowane ćwiczenia usprawniające pracę ramion. Na początku kobieta nie może się przemęczać. Później jednak musi zadbać o rozciąganie tkanek miękkich ciała poprzez wykonywanie ćwiczeń nawet w momencie pojawiania się dyskomfortu wynikającego z nasilającego się bólu. Poprzeczkę przy ćwiczeniach  należy jednak przekraczać powoli i z rozsądkiem.

W celu uniknięcia powstawania obrzęków na skutek usunięcia węzłów chłonnych oraz tworzenia stanów zapalnych stosuje się masaże rehabilitacyjne. Tego rodzaju masaże ułatwiają odpływ chłonki z kończyny. Zaleca się wykonywanie takich masaży dwa razy dziennie.

W dalszym leczeniu możliwe jest wdrożenie zabiegów fizykalnych oraz utrzymywanie odpowiednio dobranego zestawu ćwiczeń fizycznych. Proponuje się manualne drenaże limfatyczne usprawniające krążenie limfy, kąpiele wirowe stanowiące łagodny masaż skojarzony z wpływem ciepła powodujący rozluźnienie tkanek, gimnastykę grupową pozwalającą łatwiej pogodzić się z nowym stanem oraz różnego rodzaju aktywność fizyczną np. w postaci Nordic walking, czyli aktywnego marszu z kijami.

Wykwalifikowany zespół Naszej Kliniki konsultuje pacjentki i proponuje programy rehabilitacyjne, które pozwalają im szybko wrócić do pełni zdrowia. Zapraszamy do kontaktu z rejestracją pacjenta, w celu umówienia wizyty. 

Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.