Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Osteopatia

Osteopatia to szacunek do natury ludzkiego ciała. Co więcej, osteopatia to nie tylko praktyka, ale filozofia. Wywodzi się z przekonania, że soma (ciało) i psyche stanowią całość, że organizm ludzki posiada naturalne zdolności do samoregeneracji, że wyleczenie zależy od samego pacjenta, jego sił witalnych i wiary w wyzdrowienie. W związku z tym osteopata będzie stymulował procesy naprawcze organizmu, usuwał przeszkody, które nie pozwalają na samoregenerację i asystował pacjentowi w jego powrocie do zdrowia. „Find it, fix it, leave it and let the nature do the rest” - „Znajdź to, napraw, zostaw i pozwól naturze zrobić resztę” tak w zwyczaju miał mawiać ojciec osteopatii Andrew Taylor Still. Słowo osteopatia wywodzi się z greki, gdzie człon osteon oznacza kość a patheia - pasja. Osteopatia opiera się na wiedzy anatomicznej i fizjologicznej, a także na znajomości biomechaniki układu kostno-mięśniowego. Ocenia wpływ czynników fizycznych i psychicznych na powstanie dolegliwości na które uskarża się pacjent. Zadaniem osteopaty jest pobudzanie zdolności samoregeneracji za pomocą technik manualnych. Techniki te mają na celu uwolnić napięcia skumulowane w ciele pacjenta, dzięki czemu zostaje zrównoważona zaburzona allostaza organizmu. Osteopata, posiada również szeroką wiedzę ogólnomedyczną, pozwalającą na wykrycie patologii niekwalifikujących się do leczenia manualnego. W takich przypadkach osteopata kieruje pacjenta do odpowiedniego specjalisty.

Trzy główne filary osteopatii to:

 • osteopatia parietalna – techniki / podejście mające na celu wpłynąć na funkcję układu ruchu (stawy, mięśnie, powięź);
 • osteopatia wisceralna – techniki / podejście mające na celu wpłynąć na funkcję narządów wewnętrznych;
 • osteopatia czaszkowo-krzyżowa – techniki / podejście mające głównie na celu wpłynąć na funkcję struktur wewnątrz czaszki i na cały organizm.

Główne przeciwwskazania do zabiegów osteopatycznych:

 • brak zgody pacjenta,
 • stany zagrożenia życia wymagające interwencji lekarskiej,
 • zaawansowane stadia niektórych chorób psychicznych,
 • ciążę w początkowym okresie.

Główne wskazania do zabiegów osteopatycznych:

 • zespoły bólowe narządu ruchu (zespoły bólowe kręgosłupa, dyskopatie, rwa kulszowa, udowa, ramienna, neuralgia międzyżebrowa i podpotyliczna, zaburzenia ruchomości stawów, wady postawy),
 • zespoły bólowe i dolegliwości czaszkowo-krzyżowe (migreny, zawroty głowy, stany psychosomatyczne, depresyjne, napięciowe i lękowe, autyzm, ADHD, nerwice, chroniczne zapalenia zatok i uszu, problemy neurologiczne i neurochirurgiczne, wady wzroku słuchu i wymowy), 
 • dolegliwości narządów wewnętrznych, układu gastroenterologicznego, urologicznego, ginekologicznego, krążenia i oddechowego (w szczególności rozległe bóle o niekorzenionej topografii, bóle promieniujące na całe ciało, bóle brzucha i klatki piersiowej, problemy z nietrzymaniem moczu, zastoje limfatyczne, osłabienie odporności, bolesne miesiączki, refluks żołądka, nadwrażliwość układu pokarmowego, urazy okołoporodowe i zaburzenia rozwoju, a także wspomaganie leczenia innych chorób i minimalizacji powikłań pochorobowych, pooperacyjnych i powypadkowych).

Osteopaci różnią się więc od fizjoterapeutów szerszą wiedzą w zakresie medycznym, innym spojrzeniem na dysfunkcje układu ruchu i funkcjonowanie całego organizmu. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, zawód osteopaty jest wpisany do Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod nr. 323010 i na tej  podstawie Uczelnie dokonują nauczania zawodowego w tym zakresie. Aby zostać osteopatą najpierw trzeba uzyskać tytuł lekarza medycyny lub fizjoterapeuty na pięcioletnich studiach magisterskich. Następnie należy odbyć studia osteopatyczne, które również trwają cztery lub pięć lat. Po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminu klinicznego uzyskuje się prawo do wykonywania zawodu osteopaty. Tak zaawansowana edukacja jest niezbędna, gdyż specjalista tej dziedziny musi posiadać szersze spojrzenie na anomalie układu ruchowego i funkcjonowanie całego organizmu.

Nasi specjaliści
Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.