Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych
Psychoterapeuta, seksuolog mgr Marlena Szablewska
Psychoterapeuta, seksuolog

mgr Marlena Szablewska

Jestem psychoterapeutą w nurcie integratywnym, którego osią jest podejście humanistyczne. Najważniejsza jest dla mnie moja relacja z Pacjentem oparta na empatii, zaufaniu, bezwarunkowej akceptacji i poczuciu bezpieczeństwa. Jestem przekonana, że każdy człowiek ma w sobie narzędzia, które umożliwiają mu świadome i satysfakcjonujące życie. W terapii pomagam Pacjentowi sięgnąć po te narzędzia i poznać samego siebie. Moim celem nie jest wyłącznie rozwiązywanie problemów, ale też towarzyszenie Pacjentowi w jego drodze do własnych zasobów. Pracując w podejściu humanistycznym, dostosowuję metody terapii do każdego człowieka. Podczas sesji, Pacjent uczy się akceptować siebie, niwelować rozbieżności między tym, co robi, a tym czego potrzebuje.

Pracuję z osobami dorosłymi oraz z młodzieżą i dziećmi od 6 r.ż.

Obszary mojej specjalizacji:

 • depresja
 • żałoba
 • poznanie siebie
 • niska samoocena
 • zaburzenia lękowe, stres
 • zaburzenia nastroju i problemy emocjonalne
 • kryzysy życiowe
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • terapia osób z rodzin dysfunkcyjnych (DDD)
 • uzależnienia, DDA
 • problemy w relacjach
 • samotność
 • problemy seksuologiczne (orientacja i tożsamość seksualna/płciowa, zaburzenia seksualne, potrzeby seksualne i komunikacja, niebinarność, itp.)

 

Wykształcenie:

 • Centrum Terapii Michał Lew - Starowicz:  Szkoła Terapii Seksualnej, Warszawa (w trakcie szkolenia)
 • 4-letnia Szkoła Psychoterapii INTRA, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej
 • Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej, Pomaganie pod Superwizją, INTRA Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej
 • Racjonalna Terapia Zachowania, Pracownia RTZ A. Hottowy
 • Focusing - spotkanie z krytykiem wewnętrznym/Claude Missiaen, INTRA Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej
 • Studium "Symbol i Przestrzeń w pracy terapeutycznej - nauka warsztatu", Instytut Psychologii Zdrowia PTP
 • Ukończyłam studia z Socjologii (spec. Coaching i psychologia społeczna) i Filologii angielskiej

Doświadczenie zdobywałam w:

 • Szpital Bielański - Zespół Leczenia Środowiskowego (ul. Grębałowska 14, Warszawa)
 • Środowiskowy Dom Samopomocy 'Słoneczny Dom' w Warszawie Ursus (praca z Pacjentami chorującymi psychicznie - schizofrenia, depresja, nerwice, itp.)
 • Centrum Medyczne Bonifratrów - Dom Geriatryczno - Rehabilitacyjny (ul. Sapieżyńska 3, Warszawa)

Pracuję pod stałą superwizją i w oparciu o Kodeks Etyczny PTP.

Prowadzę sesje w języku polskim i angielskim.

 

Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.