Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych
Fizjoterapeuta mgr Magda Zdunik
Fizjoterapeuta

mgr Magda Zdunik

Nazywam się Magda Zdunik. Ukończyłam Społeczną Akademię Nauk w Warszawie uzyskując tytuł magistra fizjoterapii. Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając praktyki w warszawskich szpitalach i przychodniach rehabilitacyjnych. Od 2020 roku pracuję w placówce Nasza Klinika w Ożarowie Mazowieckim.

Od czasu ukończenia studiów stale podnoszę swoje kwalifikacje. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach i kursach zawodowcyh zdobywając nowe umiejętności. Ukończytłam m.in. nastepujące kursy:

 • III modułowy kurs BeBo, zakończony certyfikatem terapeutki BeBo uprawniający do prowadzenia terapii opracowanej według szwajcarskiej koncepcji pomocy osobom z dolegliwościami dna miednicy;
 • Masaż tkanek głębokich - głęboki masaż łącznotkamkowy jest terapią mającą na celu przywrócenie rónowagi w obrębie mięśni i powięzi poprzez zniesienie napięć i restrykcji;
 • Nowoczesna rehabilitacja ortopedyczna kręgosłupa - poparta badaniami naukowymi teoretyczna i praktyczna diagnostyka i rehabilitacja pacjentów z dolegliwościami w obrębie kręgosłupa;
 • USG endowaginalne - badanie per vaginum i badanie przez powłoki brzuszne, które uzupełnia diagnostykę pacjentki z problemami z dnem miednicy;
 • Kursy i wyklady z zakresu fizjoterapii uroginekologicznej dotyczące ćwiczeń dla kobiet w ciąży i w połogu, u których występują zaburzenia funkcji dna miednicy.

Jako fizjoterapeutka uroginekologiczna swoją ofertę pomocy kieruję przede wszystkicm do pań zmagających się z takimi dolegliwościami jak:

 • wysułkowe nietrzymanie moczu,
 • naglące nietrzymanie moczu,
 • pęcherz nadreaktywny,
 • obniżenie narządów rodnych,
 • bolesne miesiączki,
 • bolesne współżycie,
 • blizny po nacięciu krocza oraz po cesarskim cięciu,
 • inne dysfunkcje.

Przed rozpoczęciem terapii dużą wagę przykładam do szczegółowego i wnikliwego wywiadu, który pomoże znaleźć powód dysfunkcji oraz ustalić oczekiwania pacjentki. Podczas wizyty zwracam uwagę nie tylko na okolice dna miednicy, ale również na postawę ciała pacjentki, pracę mięśnia brzucha, kondycję kręgosłupa oraz tor oddechowy. Za zgodą pacjentki wykonuję także badanie per vaginum.

W pracy z pacjentkami wykorzystuję następujące techniki terapeutyczne:

Terapia i ćwiczenia dla kobiet w ciąży, połogu i po połogu

Ćwiczenia przygotowują kobietę ciężarną do kolejnych tygodni ciąży oraz do porodu, minimalizują skutki zmiany postawy ciała, są profilaktyką chorób metabolicznych mamy i dziecka, zmniejszają ryzyko wystąpienia cukrzycy ciążowej i problemów z dnem miednicy, zmniejszają stres i poprawiają samopoczucie przyszłej mamy, minimalizują ryzyko kompilacji okołoporodowych. Ćwiczenia są dobierane dla pacjentek indywidualnie w zależności od zaawansowania ciąży, ewentualnych dolegliwośći bólowych lub innych problemów związanych ze zmianami w ciele kobiet.

WHO zaleca, aby kobiety w ciąży wykonywały ćwiczenia o umiarkowanej intensywności, nie wykluczając ćwiczeń aerobowych i wzmacniających mięśnie przez co najmniej 150 minut w tygodniu. Według najnowszych badań naukowych uważa się nieaktywność w ciąży za zachowanie ryzykowne, które może doprowadzić do chorób metabolicznych i komplikacji okołoporodowych.

Ćwiczenia w połogu i po połogu umożliwiają szybszy i zdrowy powrót do formy, pomagają w przywróceniu odpowiedniego napięcia mięśni brzucha, korygują postawę ciała, wzmacniają mięśnie całego ciała ze szczególnym uwzględnieniem mięśni dna miednicy, brzucha i mięśni posturalnych.

Na wizytę zapisać się można już kilka dni po porodzie, jeśli mama ma na to siłę i chęć. Podczas wizyty sprawdzę jak goi się rana po cesarskim cięciu lub nacięciu krocza, pokażę pozycje ułatwiające obkurczanie się macicy, sprawdzę i skoryguję postawę ciała, pokaże bezpieczne dla mamy techniki poruszania się i obsługiwania dziecka. Pierwsze ćwiczenia nie są obciążające, poprawiają świadomość ciała, uczą jak prawidłowo oddychać i jak pracować nad usprawnieniem mięśni dna miednicy.

Terapia mięśnia prostego brzucha

Rozejście mięśnia prostego brzucha (DRA)jest zaburzeniem funkcjonalnym i strukturalnym. Uznawane powszechnie za przypadłość kobiecą jest jednak w rzeczywiśtości dysfunkcją nierzadko występującą również u mężczyzn, a nawet u dzuieci.

Terapia rozejścia mięśnia prostego brzucha polega nie tylko na pracy w obrębie brzucha, ale również obejmuje ćwiczenia oddechowe, wzmacniające mięśnie całego ciała, poprawę postawy ciała, ćwiczenia poprawiające świadomość ciała.

Terapia blizny

Blizna może powodować szereg patologicznych zmian w ciele człowieka, nie tylko w okolicy blizny lecz również w oddalonych od niej częściach ciała. Blizna nie występuje tylko na powierzchni skóry, ale także w głębszych warstwach oddziałując na cały organizm. Mobilizacja blizn powinna być obligatoryjna, a ich terapia wykonywana po każdym zabiegu operacyjnym lub przebytym urazie.

 

 

 

 

Masaż tkanek głębokich.

Zabieg nazywany również głębokim masażem łącznotkankowym, jest bezpieczną i nieinwazyjną metodą terapii manualnej, której podstawowym celem jest zmiana struktury i ograniczeń ruchomości mięśni i powięzi. Efektem masażu jest zmniejszenie bólu, przywrócenie prawidłowej postawy ciała, płynność ruchów i świadomość ciała.

Technika ta polega na wykonaniu masażu w wolnym tempie i z użyciem niedużej siły, z reguły bez zastosowania substancji nawilżających, co umożliwia prawidłową pracę z tkanką. Często poddane terapii zostają tkanki oddalone od miejsca bólu, ponieważ to właśnie one mogą powodować napięcia i kompensacje dające dolegliwości bólowe. Niejednokrotnie masaż wykonywany przez terapeutę jest połączony z ruchem biernym lub czynnym wykonywanym przez pacjenta. Po wykonanej terapii pacjent dostaje instruktaż kilku ćwiczeń do wykonania w domu, aby utrwalić uzyskane na wizycie efekty.

 

Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.