Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu lek. med Jakub Bryll
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. med Jakub Bryll

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na Wydziale Wojskowo lekarskim. Jeslem specjalistą Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz specjalistą Balneologii i Medycyny Fizykalnej. 

Od wielu lat pracuję w Klinice Traumatoligii i Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Ministwerstwa Obrony Narodowej, obecnie pełnię funkcję starszego specjalisty Kliniki. Ponadto jestem Kierownikiem Pododziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Kliniki Traumatologii i Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem jako lekarz wojskowy - oficer Wojska Polskiego lecząc zarówno żołnierzy jak i pacjentów nie związanych z wojskiem. Służyłem w różnych jednostkach wojskowych udzialając pomocy zarówno podczas szkoleń poligonowych jak i pracy w systemie ratownictwa medycznego.

Posiadam również doświadczenie w pracy w brytyjskim systemie medycznym, które zdobyłem podczas pracy w jednym ze szkockich szpitali ortopedycznych.

Swoje obowiązki wykonuję sumiennie i z pełną odpowiedzialnością. Do każdego pacjenta podchodzę z empatią i zaangażowaniem, proponując kompleksowe i indywidualne leczenie począwszy od kwalifikacji do leczenia operacyjnego, przeprowadzenie operacji, poprzez rehabilitację pooperacyjną i usprawniającą.

Przyjmuję zarówno pacjentów dorosłych jak i dzieci od 10 roku życia.

W pracy zawodowej zajmuję się:

 1. Leczeniem ambulatoryjnym:
 • leczenie osoczem bogatopłytkowym PRP i kwasem hialuronowym w przebiegu entezopatii i zapaleń przyczepów ścięgnistych mięśnni, spowalnianie zmian zwyrodnieniowych chrząstki stawowej stawów biodrowych, kolanowych, ramiennych oraz stawów rąk i nóg,
 • leczenie słuczeń, skręceń, zwichnięć i złamań stawów kończyn dolnych i górnych,
 • leczenie zespołów bólowych,
 • leczenie urazów sportowych i stanów pourazowych dzieci i dorosłych.
 1. Leczeniem rehabilitacyjnym m.in.:
 • po endoprotezoplastyce stawów biodrowych i kolanowych
 • po złamaniach kości
 1. Leczeniem operacyjnym:
 • choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych,
 • choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych,
 • złamanie kości w obrębie kończyn górnych, dolnych oraz stawu biodrowego,
 • złamania kompresyjne kręgosłupa,
 • zmiany nowotworowe, w tym przerzuty do kości kręgosłupa i kończyn,
 • deformacje zwyrodnieniowe stóp - paluch koslawy, palce młotkowate.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach z zakresu ortopedii i traumatologii, m.in:

 • Interactions Meeting Knee Revision (Frankfurt, Grmany)
 • Innovative Techniques in Spinal Trauma Surgey (London, UK)
 • Operacyjne leczenie złamań kompresyjnjych kręgosłupa Medtronic (Poznań, Polska)
 • 5Th Great Expectations Stryker
 • Interaction Meeting Nottingham Hip Revision (Nottingham, UK)
 • Trident adn ACColade II Stryker Course (Otwock, Polska)
 • Champions Meeting Stryker (Amsterdam, Netherlands)
 • BioSkills Acetabular and Femoral Hip Revision Zimmer Biomet Institute (Madrid, Spain)
 • Experts meeting
 • Surgeon to Zimmer Biomet Institute TMARS, Revitan (barcelona, Spain)

Płynnie władam językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.