Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych
Specjalista rehabilitacji medycznej lek.med. Halina Kowaluk-Gołyńska
Specjalista rehabilitacji medycznej

lek.med. Halina Kowaluk-Gołyńska

Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej, zastępca dyrektora d/s medycznych w NZOZ Rehabilitacja Izabelin, od wielu lat związana ze Szpitalem Grochowskim, początkowo pracując w Oddziale Neurologii, a następnie do dziś w Oddziale Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej. Od kilku lat zajmuje się też diagnostyką i leczeniem dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ramach pracy w TONO (Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi ) w Laskach k/Warszawy oraz w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej "Krasnal" w Warszawie, ul. Pancera 10. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała i pogłębiała pracując m.in. w takich placówkach, jak:

 •          Oddział Neurologii - Szpital Bielański, Warszawa
 •          Zakład Rehabilitacji - Szpital ATTIS, Warszawa
 •          Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla pracowników służby zdrowia, Warszawa
 •          Przychodnia rehabilitacyjna ADER, Warszawa
 •          Przychodnia dla osób niewidomych i słabo widzących, ul. Karmelicka, Warszawa
 •          Przychodnia rehabilitacyjna, ul. Wasilkowskiego 4, Warszawa 

 

Świadczenia oferowane dla pacjentów:

 •  konsultacje lekarskie dzieci i dorosłych
 •  indywidualne, dostosowane do potrzeb każdego pacjenta ustalanie programu procesu rehabilitacyjnego w oparciu o pełne badanie lekarskie

Zadowolenie pacjenta z uzyskanej pomocy jest jednym z celów, do których dąży w swojej pracy zawodowej. Pełne, kompleksowe spojrzenie na pacjenta ułatwia postawienie właściwego rozpoznania, umożliwia ustalenie przyczyny zgłaszanych dolegliwości i w razie potrzeby wyznacza potrzebę poszerzenia diagnostyki. Analiza uzyskanych z wywiadu lekarskiego informacji oraz szczegółowe badanie lekarskie wzbogacone badaniami dodatkowymi pozwala ustalić rozpoznanie i zaplanować program usprawniania każdorazowo dobrany indywidualnie do potrzeb pacjenta. Tymi zasadami Pani dr kieruje się w codziennej pracy z pacjentami.

Pasje i zainteresowania: 

 •          muzyka
 •          ogrodnictwo
 •          sport
Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do piątku 7:00-11:00

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.