Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Jak na co dzień zadbać o kręgosłup? cz.2

Nie dźwigaj dla zdrowego kręgosłupa

Wskazane jest, aby unikać dźwigania ciężkich przedmiotów. Jeśli już musimy, warto to zrobić umiejętnie. Dźwiganie nie oznacza np. podnoszenia telewizora. Ciężar nie musi być wcale taki wielki, aby zniszczył kręgosłup. Jeśli musimy podnieść coś ciężkiego, zaleca się zrobić to na ugiętych nogach z zachowaną lordozą lędźwiową. Podnoszenie ciężarów z ruchem rotacyjnym, czyli obróceniem się to szczególnie niekorzystna praktyka dla kręgosłupa. Nieprawidłowe dźwiganie ciężkich rzeczy to nawyk, nad którym nie od razu zapanujemy. Pamiętać należy o ugiętych nogach nawet kiedy bierzemy dziecko na ręce czy wyjmujemy rzeczy z bagażnika samochodu. Po każdym podniesieniu ciężaru zaleca się kilkakrotne odchylanie się do tyłu.

 

Zdrowiu kręgosłupa nie sprzyja pochylanie się, które może prowadzić do dyskopatii

To trudne do wdrożenia zalecenie, ponieważ pochylanie się to to element ruchów każdego dna, m.in. kiedy zakładamy buty, podnosimy coś co upadło czy przed spacerem z psem zakładamy mu szelki i obrożę. Warto jednak nauczyć się pochylać prawidłowo. Co zatem robić? Buty wiążmy przyklękając na jedno kolano. Wannę możemy myć klęcząc przed nią. Rzeczy z podłogi podnośmy na ugiętych nogach. Lepiej jest kucnąć niż się pochylać. Po każdym pochyleniu dobrze jest zrobić kilka przeprostów.

 

Unikanie pochylania głowy i pozycji głowy „żółwia” dla naszego kręgosłupa

Pochylamy głowę, gdy np. szukamy czegoś w torbie, wiążemy buty lub gotujemy. Każdy taki ruch może powodować zwiększenie przepukliny jądra krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa i pogorszenie objawów bólowych. Sposobem na te dolegliwości jest wyrobienie nowych przyzwyczajeń, czyli nie pochylanie głowy przy pisaniu smsa tylko branie telefonu do góry, aby napisać wiadomość itp. Dzięki zmianie nawyków jest szansa, że zmiany się nie pogłębią.

Pozycja „żółwia” to wysuwanie głowy do przodu. Wysuwanie głowy i jednoczesne pochylanie jej to szczególne zagrożenie dla  istniejącej, na razie niewielkiej przepukliny w kręgosłupie szyjnym. Pozycja "na żółwia" najczęściej spotykana jest u osób dużo pracujących przy komputerze. Sposobem na walkę z taką niekorzystną pozycją jest umieszczenie monitora na wysokości oczu, oparcie się, przysunięcie się do stołu i/lub przysunięcie monitora bliżej siebie jeśli już musimy patrzeć z bliska.

 

Stres i napięcie

Stres to powód wielu schorzeń, w tym również chorób kręgosłupa. Wiele łączy nasze złe samopoczucie fizyczne ze zdrowie psychicznym. Napięcie i stres mogą powodować nasilenie bólu. Jeśli ból jest silny, to relaks i ćwiczenia oddechowe mogą zmniejszyć napięcie mięśni i ból oraz dać poczucie kontrolowania stanu zdrowia.

 

Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.