Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dyspraksja, czyli rozwojowe zaburzenia koordynacji

Dyspraksja, czyli rozwojowe zaburzenia koordynacji

Dyspraksja od lat stanowi wyzwanie zarówno dla naukowców, chcących jak najdokładniej sprecyzować istotę problemu oraz terapeutów, którzy starają się opracować jak najlepszy model postępowania leczniczego. Jednak nie możemy zapominać o tym, że dyspraksja stanowi największy problem przede wszystkim dla dzieci dotkniętych tym zaburzeniem.

Czym jest dyspraksja?

Słowo dyspraksja składa się z dwóch członów: dys (coś co jest niewłaściwe, słabe) oraz praxia (słowo to oznacza wykonywanie ruchu pod dokładną kontrolą ośrodkowego układu nerwowego - mózgu), czyli mniej więcej określa trudności z zaplanowaniem i wykonaniem ruchu przez dziecko tak aby był wystarczająco efektywny do wykonania zadania.

Każdy, kto prezentuje stopień ogólnej sprawności ruchowej nawet na średnim poziomie, jest w stanie wskoczyć na schodek, złapać lecącą w kierunku ciała piłkę oburącz lub po prostu zawiązać sznurowadła w butach. Wszystkie te ruchy, pomimo swojej pozornej prostoty, wymagają niezwykle skomplikowanych obliczeń, które musi wykonać nasz mózg w przeciągu ułamków sekund, aby dostosować wysokość podskoku, wymierzyć odległość piłki od naszego ciała lub odpowiednio ułożyć dłonie podczas sznurowania. Takie możliwości obliczeniowe mózgu nazywamy właśnie praksją.

Naukowcy zajmujący się poziomem aktywności fizycznej u dzieci od lat obserwują bardzo niepokojący trend - w przeciągu ostatniego dwudziestolecia drastycznie wzrosła liczba dzieci prezentujących niepokojące zaburzenia na poziomie ogólnej koordynacji. Czynników mających wpływ na ten stan rzeczy jest zapewne mnóstwo - od coraz bardziej wyspecjalizowanych pomieszczeń szkolnych, w których dzieci muszą przebywać zachowując ogromną ostrożność po rozwój technologii, której zdobycze często zastępują nam aktywność ruchową.

Dzieci z rozwojowymi zaburzeniami koordynacji (DCD - developmental coordynation disorders) odstają na tle grupy rówieśniczej pod względem możliwości fizycznych, sprawiają wrażenie niezdarnych i niepewnych siebie, często określa się je mianem dzieci zachowujących się niczym słoń w składzie porcelany - co rusz, niechcący, wywracających lub upuszczających jakiś przedmiot. Na pozór banalne zadania ruchowe, które każdy z nas wykonuje podczas zwykłej, codziennej aktywności, mogą stanowić dla dziecka z zaburzeniami mechanizmów koordynacji ruchowej, wyzwanie znacznie przekraczające jego możliwości, co tylko potęguje poczucie niepewności i ciągłego niepowodzenia.

Zaburzenia zdolności planowania ruchu, strategii motorycznej i kształtowania odpowiednich odpowiedzi ruchowych, adekwatnych do sytuacji mających miejsce w codziennym życiu, często doprowadza u dzieci z DCD do nawarstwiania się poczucia frustracji, niechęci (ciągły brak poczucia sukcesu) oraz chęci wycofania się.

Nasi terapeuci, dzięki najbardziej aktualnym, naukowym wytycznym, na temat postępowania w przypadku wystąpienia zaburzeń koordynacji u dziecka, są doskonale przygotowani pod względem praktycznym jak i teoretycznym, do tego, aby dzięki odpowiedniemu, ukierunkowanemu, treningowi, pomóc dziecku borykającemu się z problemami na tle DCD doświadczyć realnego poczucia sukcesu.

Chcemy wyjść na przeciw aktualnym potrzebom naszych młodszych pacjentów, więc specjalnie dla nich stosujemy w Naszej Klinice najbardziej aktualne testy diagnostyczne oraz programy ćwiczeń usprawniających, mające na celu zminimalizowanie ryzyka narastania zaburzeń koordynacji u dzieci. Badania naukowe jednoznacznie wskazują, że już nawet po dwóch tygodniach odpowiednio zaprogramowanego treningu siłowego i koordynacyjnego u dziecka, jesteśmy w stanie poprawić jego możliwości w zakresie planowania ruchu w ponad siedemdziesięciu procentach!

Autor: Michał Adamski fizjoterapeuta dziecięcy 

 

Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.