Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Metoda NDT-Bobath w fizjoterapii niemowląt

Metoda NDT-Bobath w fizjoterapii niemowląt

Fizjoterapia nie jest procesem, który przydaje się jedynie osobom po wypadkach czy starszym ludziom, którzy zmagają się z różnego rodzaju schorzeniami. Niekiedy może ona znajdować zastosowanie także w przypadku niemowląt. Jest tak chociażby wtedy, kiedy u dziecka występują wrodzone wady, które zakłócają prawidłowy rozwój. Należą do nich choroby nerwowo-mięśniowe, uszkodzenia splotów nerwowych, mózgowe porażenia dziecięce, a także ogólne opóźnienia w rozwoju motorycznym i zakłócenia napięcia mięśniowego.

Specyfika metody NDT-Bobath

Niezwykle istotną sprawą w fizjoterapii jest to, że do każdego przypadku trzeba dobrać odpowiednią metodę. Jest tak również z takimi zaburzeniami jak mózgowe porażenie dziecięce, opóźnienia w rozwoju motorycznym, zakłócenia napięcia mięśniowego czy inne wymienione już schorzenia. Środkiem, który pozwala w jakimś stopniu złagodzić objawy tych chorób, jest tak zwana metoda NDT-Bobath. Co kryje się za tą tajemniczą nazwą? NDT to skrót od angielskiego neuro-developmental treatment, co w wolnym tłumaczeniu oznacza leczenie neurorozwojowe. Człon Bobath pochodzi zaś po prostu od nazwiska Karela i Berty Bobath – pary niemieckich lekarzy, którzy opracowali rzeczoną metodę.

Metoda NDT-Bobath jest doskonałym sposobem na to, aby redukować problemy, które związane są z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Ich zastosowanie opiera się na przekonaniu o dużej plastyczności mózgu, który pod wypływem określonych ćwiczeń jest w stanie poprawić swoje funkcjonowanie. Żeby osiągnąć założone rezultaty, ważna jest jednak systematyczna praca. Działaniom wykonywanym w gabinecie lekarskim muszą towarzyszyć ćwiczenia przeprowadzane z niemowlętami w ich domach. Jeżeli zaś właściwie realizuje się założony plan, to znacząco zwiększają się szanse na to, aby dziecko nadrobiło opóźnienia w rozwoju i dzięki temu mogło poprawić swoje kompetencje społeczne i lepiej odnajdywać się w życiu. Tak więc w przypadku gdy nasze niemowlę zmaga się z problemami neurologicznymi, warto rozważyć zastosowanie metody NDT-Bobath.

Wróć do bloga

Wystąpił błąd podczas wczytywania formularza