Cennik

Konsultacje lekarskie

Konsultacja ortopedyczna  150 PLN
Konsultacja ortopedyczna profesorska  300 PLN
Konsultacja ortopedyczna wraz z badaniem USG 250 PLN
Konsultacja ortopedyczna dziecięca 150 PLN
Konsultacja lekarza rehabilitacji  150 PLN
Konsultacja neurologiczna  150 PLN
Konsultacja neurologiczna dziecięca 150 PLN
Konsultacja kardiologiczna 200 PLN
Konsultacja kardiologiczna wraz z badaniem Echo serca  250 PLN
Konsultacja reumatologiczna  150 PLN
Konsultacja lekarska wraz z zabiegiem akupunktury 160 PLN
Dietetyk
Pierwsza konsultacja 60 min 200 PLN
Program żywieniowy 150 PLN
Każda kolejna konsultacja 30 min 100 PLN

Badania diagnostyczne 

USG narządu ruchu (bark, łokieć, nadgarstek, biodro, kolano, staw skokowy, ścięgno Achillesa, rozcięgno podeszwowe, mięśnie (krwiaki, urazy itp.) (bez guzów/ tłuszczaki w tkance podskórnej) 130 PLN
Badanie EKG  20 PLN
Echo serca  130 PLN

Zabiegi

Iniekcje leków pod kontrolą USG

Pacjent dostarcza lek lub może go zakupić w klinice

 • lek przeciwzapalny Diprophos w obrębie barku (leczenie zapalenia kaletki podbarkowej)
 • lek przeciwzapalny Diprophos do kaletki krętarzowej
 • lek przeciwzapalny w okolicy rozcięgna podeszwowego
 • wiskosuplementacja stawu biodrowego
150 PLN

Iniekcje leków bez kontroli USG

Pacjent dostarcza lek lub może go zakupić w klinice

 • lek przeciwzapalny do pochewki zginaczy - terapia palca zatrzaskującego
 • lek przeciwzapalny do pochewki i przedziału prostowników - terapia zespołu de Querveina
 • wiskosuplementacja stawu kolanowego 
100 PLN
Iniekcja z osocza bogatopłytkowego 1500 PLN 
Zdjęcie szwów  25 PLN
Założenie dużego gipsu 50 PLN
Założenie małego gipsu 20 PLN
Zdjęcie gipsu dużego  25 PLN
Zdjęcie gipsu małego  10 PLN

Rehabilitacja dla dorosłych

Konsultacje fizjoterapeutyczne

Konsultacja fizjoterapeuty dla dorosłych 30 min  50 PLN
Konsultacja fizjoterapeuty dla dorosłych wraz z terapią 45 min 100 PLN
Fizykoterapia
Elektroterapia 20 PLN
Magnetoterapia 20 PLN
Ultradźwięki 20 PLN
Jonoforeza/ ultrafonoforeza 25 PLN
Laseroterapia 20 PLN
Światłolecznictwo 20 PLN
Hydroterapia – kąpiele wirowe 25 PLN
Krioterapia miejscowa 20 PLN
Pakiet „Fizykoterapia” 10 zabiegów fizykalnych  150 PLN
Masaż leczniczy
15 minut 40 PLN
30 minut 80 PLN
60 minut 120 PLN
Pakiet „Masaż” 10 zabiegów 15-minutowego masażu leczniczego 300 PLN
Drenaż limfatyczny
15 minut 40 PLN
30 minut 80 PLN
60 minut 120 PLN
Pakiet „Drenaż limfatyczny” 10 zabiegów 15-minutowego masażu leczniczego 300 PLN

Kinezyterapia

Trening medyczny (30minut ćwiczeń z terapeutą) 70 PLN
Terapia indywidualna (30 minut) 80 PLN
Pakiet „Terapia indywidualna” 10 x 30 min terapii indywidualnej 600 PLN
Pakiet „Terapia indywidualna II” 5 x 30 min terapii indywidualnej 350 PLN
Pakiet „Terapia indywidualna PLUS” 10 x 30 min terapii indywidualnej PLUS 10 zabiegów fizykalnych 700 PLN
Pakiet „Terapia indywidualna PLUS II” 5 x 30 min terapii indywidualnej PLUS 5 zabiegów fizykalnych 450 PLN
Pakiet „Terapia indywidualna z wybranym terapeutą” 10 x 30 min terapii indywidualnej z wybranym terapeutą 700 PLN
Grupowe zajęcia dla dorosłych - jednorazowe  15 PLN
Grupowe zajęcia dla dorosłych - pakiet 8 zajęć 100 PLN

Pakiet: POPRAWA KOMFORTU ŻYCIA - 5 dni

950 PLN

Pakiet: POPRAWA KOMFORTU ŻYCIA - 10 dni 

1700 PLN
ZAJĘCIA GRUPOWE DLA SENIORÓW (grupy po 8 osób)
Pojedyncze wejście na zajęcia  15 PLN
Pakiet 8 wejść na zajęcia (do wykorzystania w ciągu 2 miesięcy) 100 PLN
ZAJĘCIA GRUPOWE - ZDROWY KRĘGOSŁUP
Pakiet 8 wejść na zajęcia 8-osobowe (do wykorzystania w ciągu 2 miesięcy) 110 PLN
PAKIETY DLA SPORTOWCÓW 

PAKIET SPORTOWCA I

Pakiet obejmuje:

badanie kardiologiczne

konsultacja fizjoterapeutyczna; ocena funkcjonalna narządu ruchu, jak dawkować wysiłek po dłuższej przerwie, od czego nie zaczynać

plan treningu medycznego

Cena pakietu  199 PLN

PAKIET SPORTOWCA II

Pakiet obejmuje:

badanie kardiologiczne

zestaw badań laboratoryjnych

konsultacja fizjoterapeutyczna; ocena funkcjonalna narządu ruchu, regeneracja po ciężkim wysiłku, profilaktyka urazowa

plan treningu medycznego

W razie potrzeby konsultacja lekarza specjalisty ortopedii i traumatologii narządu ruchu z badaniem USG

(dodatkowo płatne, udzielamy 10% rabatu)

Cena pakietu  299 PLN

 

Rehabilitacja dzieci

Konsultacje fizjoterapeuty dziecięcego 
Pierwsza wizyta (konsultacja + instruktaż) 45 min  100 PLN
Zaburzenia posturalne   
Konsultacja fizjoterapeutyczna wad postawy 20 min  60 PLN
Pierwsza wizyta – diagnoza + terapia 60 min 120 PLN 
Terapia indywidualna (FITS) 45 min 90 PLN
Pakiet 10 x terapia indywidualna (FITS)  800 PLN 
Zajęcia grupowe 30 min 20 PLN
   
Integracja sensomotoryczna 
Diagnostyka SI 300 PLN
Terapia SI 45 min  80 PLN
Pakiet 10 x terapia SI 700 PLN
   
NDT Bobath 45 min 110 PLN
Pakiet 10 x NDT Bobath 1000 PLN
   
Metoda Vojty 45 min 110 PLN
Pakiet 10 x metoda Vojty 1000 PLN
   
Terapia ręki 45 min 80 PLN
Pakiet 10 x terapia ręki 700 PLN
   
Terapia zajęciowa 45 min 80 PLN
Pakiet 10 x terapia zajęciowa 700 PLN
   
Pakiety terapeutyczne
Program kompleksowej terapii indywidualnej zawierający elementy terapii funkcjonalnej, terapii ręki, terapii, zajęciowej i SI 90 min - 5 dni  800 PLN

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami posturalnymi 

Turnus z pobytem w punkcie przedszkolnym 

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z zaburzeniami posturalnymi, m.in. ze skoliozami.

Podczas pobytu dziecka w Klinice jest zapewniona opieka wykwalifikowanego pedagoga 

prowadzącego gry i zabawy rozwijające umiejętności poznawcze dziecka oraz pełne wyżywienie.

Pobyt dziecka w Naszej Klinice od 8.00 do 16.00.

Sprawdź plan dziennej terapii!

5 dni pobytu dziennego  1400 PLN
10 dni pobytu dziennego  2600 PLN

Dla dzieci ze skoliozą wrodzoną lub strukturalną, które według zaleceń lekarza powinny mieć zintensyfikowane ćwiczenia indywidualne w ciągu dnia (dodatkowe ćwiczenia indywidualne 1 x 30 min)

5 dni pobytu dziennego  1700 PLN
10 dni pobytu dziennego  3200 PLN 

Turnus bez pobytu w punkcie przeszkolnym 

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z zaburzeniami posturalnymi, m.in. ze skoliozami.

Sprawdź plan dziennej terapii!

5 dni dziennej terapii  1000 PLN
10 dni dziennej terapii  1900 PLN
Dla dzieci ze skoliozą wrodzoną lub strukturalną, które według zaleceń lekarza powinny mieć zintensyfikowane ćwiczenia indywidualne w ciągu dnia (dodatkowe ćwiczenia indywidualne 1 x 45 min)
5 dni dziennej terapii 1400 PLN
10 dni dziennej terapii  2700 PLN

Turnus neurologiczny - intensywna terapia funkcjonalna i wspomaganie rozwoju umysłowego

Podczas całego pobytu dziecka w Klinice jest zapewniona opieka wykwalifikowanego pedagoga prowadzącego gry i zabawy rozwijające umiejętności poznawcze dziecka oraz pełne wyżywienie. Pobyt dziecka w Naszej Klinice od 8.00 do 16.00.

Sprawdź plan dziennej terapii!

5 dni pobytu dziennego 3000 PLN
10 dni pobytu dziennego  5 800 PLN

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

Diagnoza trudności szkolnych  300 PLN
Diagnoza gotowości szkolnej wraz z opinią

(w tym diagnoza dysleksji, diagnoza dysgrafii, diagnoza dyskalkulii, diagnoza lateryzacji, diagnoza funkcji poznawczych)

300 PLN

Diagnoza logopedyczna

220 PLN
Diagnoza ilorazu inteligencji 250 PLN

Diagnoza SI

300 PLN

Konsultacja (psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna lub SI) 60 min

100 PLN
Opinia psychologiczna 100 PLN
Opinia Logopedyczna  100 PLN 

Terapia psychologiczna 60 min 

90 PLN
Terapia psychologiczna 30 min   45 PLN

Terapia logopedyczna 60 min 

90 PLN
Terapia logopedyczna 30 min  45 PLN
Masaż logopedyczny 30 min  45 PLN

Terapia pedagogiczna 60 min 

90 PLN
Terapia pedagogiczna 30 min 45 PLN
Trening słuchowy 60 min 90 PLN
Trening słuchowy 30 min  45 PLN 

Terapia SI 45 min 

80 PLN
Terapia ręki 45 min  80 PLN
Pakiet 10 terapii SI  700 PLN
Pakiet 10 terapia ręki  700 PLN
Pakiet 10 terapii psychologicznej, logopedycznej lub pedagogicznej 60 min 800 PLN
Pakiet 10 terapii psychologicznej, logopedycznej lub pedagogicznej 30 min 400 PLN
Pakiet 5 terapii psychologicznej, logopedycznej lub pedagogicznej 60 min 430 PLN
Pakiet 5 terapii psychologicznej, logopedycznej lub pedagogicznej 30 min 220 PLN
Logorytmika (zajęcia grupowe) 60 min  20 PLN
Grupowy trening kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem treningu zastępowania agresji ART. (zajęcia grupowe, min. 5 osób) 60 min  30 PLN

BADANIA LABORATORYJNE 

- badania podstawowe 

Morfologia podstawowa  10 PLN
Morfologia pełna  12 PLN
Płytki krwi  12 PLN
Retikulocyty 7 PLN
OB 7 PLN
Hemoglobina glikolizowana HbA1c 30 PLN
Sód - Na 7 PLN
Potas - K 7 PLN 
Wapń całkowity – Ca 7 PLN
Żelazo – Fe 10 PLN
Transferyna 40 PLN
Ferrytyna 38 PLN
Mocznik 7 PLN
Kreatynina  8 PLN
Glukoza 7 PLN
Test obciążenia glukozą 14 PLN
Białko całkowite 7 PLN
Proteinogram 25 PLN 
Jonogram  16 PLN
Albuminy  9 PLN
Kwas moczowy 8 PLN
Cholesterol całkowity 8 PLN
HDL – cholesterol 8 PLN
LDL – cholesterol 8 PLN
Trójglicerydy TG 8 PLN
Bilirubina całkowita 8 PLN
Bilirubina bezpośrednia 8 PLN
Fosfataza alkaliczna ALP 8 PLN
Aminotransferaza asparginianowa – AST 8 PLN
Aminotransferaza alaninowa – ALT 8 PLN
GGT; GGTP 8 PLN
Amylaza 8 PLN
Kinaza keratynowa – CK 16 PLN
Fosfataza kwaśna całkowita ACP 16 PLN 
Czynnik reumatoidalny – RF 12 PLN
ASO 11 PLN
TSH 20 PLN
Antygen HBs-AgHBS 20 PLN
VDRL 18 PLN
Mocz – badanie ogólne 9 PLN
Mocz – ilościowe oznaczenie białka 10 PLN
Mocz – ilościowe oznaczenie glukozy 10 PLN
Mocz – ilościowe oznaczenie wapnia 10 PLN
Mocz – oznaczenie amylazy 10 PLN
Mocz – dobowa próbka (każde oznaczenie) 10 PLN
4 Kał – badanie ogólne 12 PLN
Kał – Pasożyty 15 PLN
Kał – krew utajona 16 PLN 
Wskaźnik protrombinowy INR 12 PLN 
Czas koalinowo – kefalinowy APTT 12 PLN
Fibrynogen 20 PLN
Posiew moczu z antybiogramem 35 PLN
Posiew wymazu z gardła 35 PLN
Magnez - Mg 10 PLN
Fosforany 8 PLN
Cennik wszystkich badań laboratoryjnych możesz pobrać tutaj
NOCLEG DLA PACJENTÓW 

Dla Pacjentów przyjeżdżających z daleka proponujemy skorzystanie z dogodnej cenowo oferty noclegu w pobliżu kliniki. Nasz partner, Centrum Edukacyjno-Formacyjne (przy Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów) w Ołtarzewie (ok. 1km od kliniki)  przygotował specjalną propozycje dla Pacjentów Naszej Kliniki. 

Zachęcamy do skorzystania! 

Ceny pobytowe (noclegi i wyżywienie)

 • Pokój 1-osobowy nocleg 60 zł
 • Pokój 1-osobowy ze śniadaniem 70 zł
 • Pokój 1-osobowy z wyżywieniem pełnym 100 zł (nocleg 60zł, wyżywienie 40 zł:/10/20/10/)
 • Pokój 2-osobowy nocleg 45 zł/osoba (razem 90 zł)
 • Pokój 2-osobowy ze śniadaniem 55 zł/osoba (razem 110 zł)
 • Pokój 2-osobowy z wyżywieniem pełnym 85 zł/osoba (nocleg 45, wyżywienie 40 
 • (10/20/10): razem170 zł

 Możliwość skorzystania z pokoju rodzinnego 5 os. (zniżki dla dzieci)

 7-dniowy pobyt: 10% zniżki na noclegi

 Parking na terenie WSD – gratis; możliwość korzystania z wewnętrznego parku

 Dostępna kaplica (do osobistej modlitwy i medytacji)

 Więcej informacji na: http://www.wsdsac.pl/pl/

 

Opinie pacjentów

X

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek
7:00 – 21:00
Sobota
8:00 – 14:00

Punkt pobrań badań laboratoryjnych
Poniedziałek i środa 7:00 - 11:00
Sobota 8:00 - 11:00

Dyrektor Kliniki Bogdan Bartkiewicz przyjmuje Interesantów w każdy czwartek w godz. 14:00 -16:00

Dyrektor Medyczny lek. Andrzej Piotrowski w każdy poniedziałek udziela konsultacji w godz. 15:00-16:00 dla pacjentów pod numerem tel.: 604 461 625

Kontakt do biura kliniki: biuro@naszaklinika.com.pl

Zobacz pełną mapę

Masz pytania? Napisz do nas.

Zapisz się na wizytę