Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna jest cyklem regularnych spotkań, podczas których pacjent wraz z terapeutą, pracują nad rozwiązaniem problemu pacjenta. Po określeniu celu psychoterapii, pacjent odpowiedzialny jest za własne zaangażowanie i tempo pracy, natomiast psychoterapeuta przy pomocy profesjonalnych działań wspiera i stymuluje pacjenta w dążeniu do celu.

Psychoterapia indywidualna przeznaczona jest dla osób, które:

 • chcą zmienić sytuację w jakiej się znajdują (rozwiązać problem, odnaleźć cel)
 • mają niskie poczucie własnej wartości
 • pragną się rozwijać i potrzebują wsparcia
 • doświadczają wypalenia zawodowego
 • odczuwają przeciążenie napięciem i stresem
 • cierpią z powodu obniżonego nastroju: depresja, brak poczucia sensu życia, niepokój, lęk, natrętne myśli, nerwica
 • cierpią z powodu zaburzeń odżywiania się: bulinia, anoreksja
 • przeżywają trudności w związku, w kontaktach społecznych i rodzinnych
 • mają problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji
 • przechodzą kryzys związany z utratą ważnej osoby lub relacji (rozwód, rozstanie, żałoba)

Psychoterapia par przeznaczona jest dla osób będących w związku. Obejmuje ona najczęściej takie obszary jak problemy w komunikacji czy brak wzajemnego zrozumienia emocji i potrzeb. W trakcie takich spotkań zadaniem psychoterapeuty jest wspieranie partnerów w dotarciu do prawdziwych przyczyn trudności jakich doświadczają.

 

Magdalena Świderska psychoterapeutka

Terapię prowadzi w nurcie Gestalt, który opiera się na poszerzaniu świadomości w sferze myśli, uczuć, ciała i zachowań. Jest on jednym z wiodących podejść w terapii humanistycznej i traktuje człowieka holistycznie. Integruje aspekty fizyczne, emocjonalne, umysłowe i duchowe. Takie podejście do człowieka jako pewnej całości, pozwala dotrzeć do zablokowanych emocji, pragnień i jego własnych potrzeb. Proces terapii jest wspólną podróżą w świecie wewnętrznym pacjenta. Podróż ma na celu głębsze poznanie siebie, określenie swoich potrzeb oraz ich realizację. Nadrzędnym celem psychoterapii jest pomoc w cierpieniu, które ma różne przyczyny, a psychoterapia oferuje różne sposoby, by temu cierpieniu zaradzić. Każdy człowiek jest inny, ma inną historię, różne sposoby działania i preferencje. Dlatego psychoterapeuta stara się podążać za pacjentem, wsłuchując się w jego indywidualny, wyjątkowy świat i wynikające z niego potrzeby.

 

Nasi specjaliści
Opinie pacjentów
X
Nasza Klinika - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Dmowskiego 39
05-850 Ożarów Mazowiecki
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
Sobota 9:00 - 13:00

Punkt pobrań:
od poniedziałku do czwartku 7:00-11.00, Piątek 7:00-10:30

Kontakt do biura kliniki: [email protected]


Inspektor Danych osobowych: Katarzyna Mączyńska, mail: [email protected]


Zobacz pełną mapę

Nawiguj

Masz pytania? Napisz do nas.

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Naszej Kliniki Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bieżących relacji, przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych wymaganych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wysłania wiadomości. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Zapisz się na bezpłatne powiadomienia o naszej aktualnej ofercie

 • Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Nasza Klinika Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Romana Dmowskiego 39, 05-850 Ożarów Mazowiecki. czytaj więcej
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Nasza Klinika Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu - marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.